Lịch công tác
 
Lịch công tác Tuần thứ 08.2019 (Từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019) 
15/02/2019 
 


    1. Thứ hai (18/02/2019): 
    
- Sáng:   Làm việc với huyện huyện Thuận Bắc (Chủ tịch);
                   
Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 18/02/2019;
                   
Họp xử lý phương án giải tỏa c/suất dự án năng lượng (đ/c Hậu);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
    
              Họp rà soát tiến độ GPMB các dự án Sông Than, Tân Mỹ và Nhị Hà (đ/c Nam)
                   Dự họp tổng kết Ban Chỉ đạo 389/ĐP (đ/c Hậu).

    2. Thứ ba (19/02/2019): 
    
- Sáng:   Dự Lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 lúc 6 giờ 30 (CT và PCT);
                    Dự Lễ trồng cây tại DA Nông nghiệp CNC huyện Bác Ái, lúc 9g (CT, các PCT).
                    
Họp CT và PCT thông qua KH tổ chức Lễ hội Vang – Nho 2019 lúc 10giờ 30.
    
- Chiều:  Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
                    
Dự họp Ban Chỉ đạo 94 tỉnh (đ/c Bình).
                    
Nghe báo cáo Quy hoạch sử dụng đất (đ/c Hậu).
                    
Dự kiểm tra dự án HTTL Tân Mỹ cùng đoàn công tác Bộ NN và PTNT (đ/c Nam).

    
3. Thứ tư (20/02/2019)
    
- Sáng:   Dự lễ giao quân năm 2019 tại các địa phương lúc 6 giờ (CT và PCT);
                    Nghe báo cáo tiến độ triển khai Trung tâm phục vụ HCC lúc 8 giờ (CT và PCT).
    
- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019 (Chủ tịch);
                    
Dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh (đ/c Bình); 
                    
Nghe BC, đề xuất thu hút ĐT dự án Nông nghiệp CNC trên địa bàn tỉnh (đ/c Nam);
                    (1) Họp xử lý các dự án KĐT; (2) Xử lý điều chỉnh HĐ dự án BT (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (21/02/2019): 
    
- Sáng:   Nghe BC kết quả rà soát và xử lý các dự án Khu ĐT, khu nhà ở TM (CT và PCT).
    - Chiều:  Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
                    Họp BCĐ các ngày lễ lớn nghe BC công tác tổ chức 60 năm Ngày BĐBP (đ/c Bình);
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).
                    
Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách PL về PCCC (đ/c Hậu);

    5. Thứ sáu (22/02/2019)
    
- Sáng:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 22/02.
                    
Dự làm việc BTV tỉnh ủy với BTV huyện ủy Ninh Phước (đ/c Bình);
    
               Nghe BC kết quả triển khai thực hiện NQ 05 và 09 Tỉnh ủy (đ/c Nam);
    
- Chiều:  Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh.
                    Họp Thường trực BCĐ nghe BC tiến độ dự án MTBV các TP duyên hải (đ/c Hậu);
                    Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08.2019


                                                ____________________________________

(TH)