Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 52.2018 ((Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018) 
21/12/2018 
 

    1. Thứ hai (24/12/2018): 
    
- Sáng:    Dự họp Đảng ủy Công an tỉnh (Chủ tịch);
                    Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án du lịch (đ/c Bình);
                    
Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Hậu);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Ban Cán sự Đảng lúc 13 giờ 30 (CT và PCT);
   
                Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch lúc 16 giờ.

     2. Thứ ba (25/12/2018):
    
- Sáng:    Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/12/2018;
                    
Làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đ/c Bình);
                    
Họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2018 (đ/c Nam);
                    
Họp BCĐ cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN” (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp BCĐ thực hiện Đề án ” Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” (đ/c Bình);
                     Họp xử
 lý vướng mắc công tác GPMB các dự án BT (đ/c Hậu);
                     
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    3. Thứ tư (26/12/2018):   
    
- Sáng:    Họp Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh (đ/c Bình);
                    
Làm việc với Đoàn CT  Bộ Nội vụ khảo sát công nhận xã An toàn khu (đ/c Nam);
                     Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án NLTT (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng (đ/c Bình);
                     Dự HN Tổng kết nhiệm vụ năm 2018 Hội Cựu chiến binh tỉnh (đ/c Nam);
                    
Dự Lễ trao giải thưởng sáng tạo trẻ trong thanh niên các Doanh nghiệp (đ/c Hậu);
                     Làm việc với Cty Thiên Thanh về dự án điện khí LNG lúc 16 giờ (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (27/12/2018): 
    - Sáng:    Họp Kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (CT và PCT).
    
- Chiều:   Họp Kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (28/12/2018):                   
    
- Sáng:    Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chính phủ (CT và PCT).
    
- Chiều:   Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chính phủ (CT và PCT).

    6. Thứ bảy (29/12/2018):                   
    
- Sáng:    Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chính phủ (CT và PCT).

    
7. Chủ nhật (30/12/2018):          
    
Tham dự chương trình THTT ”Hành trình hạnh phúc” tại Đà nẵng (đ/c Bình)./.


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52.2018


                                       ____________________________________________
(TH)