Lịch công tác
 
(Từ ngày 17/12 đến hết ngày 21/12/2018) 
14/12/2018 
 
   
     1. Thứ hai (17/12/2018)
    
- Sáng:    Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Bình);
                    
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 huyện N. Sơn (đ/c Hậu);
                     
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình);
                    
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 huyện B. Ái (đ/c Hậu);
                     Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (18/12/2018):
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT);
    
                Tiếp và làm việc với Đoàn công tác JINED - Nhật Bản lúc 16 giờ (Chủ tịch).

    3. Thứ tư (19/12/2018):   
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh (Chủ tịch);    
                     
Nghe BC giải quyết dự án đầu tư Khách sạn cao cấp  tại Phường Mỹ Hải (đ/c Bình);
                    
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 huyện N. Hải (đ/c Hậu);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    
4. Thứ năm (20/12/2018): 
    - Sáng:    Dự HN Tỉnh ủy đánh giá 07 năm thực hiện NQ 02-NQ/TU (CT và PCT).
    
- Chiều:   Dự HN Tỉnh ủy quán triệt các NQ Hội nghị TW 8 khóa XII (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (21/12/2018):                   
    
- Sáng:    Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch); 
                     Đi thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2018 (đ/c Bình);
    
                 Dự HN đối thoại, kết nối Ngân hàng với DN, HTX, chủ trang trại (đ/c Nam);
                    
Nghe báo cáo Đề án giải pháp tăng thu từ nguồn lực đất đai (đ/c Hậu);
                    
Họp rà soát các DA đầu tư Khu đô thị, dự án BT lúc 10 giờ (đ/c Hậu).
   
- Chiều:    Dự Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ II (đ/c Bình);
                    
Họp giải quyết  khó khăn, vướng mắc của DN khai thác khoáng sản (đ/c Nam);
                    
Họp thẩm định điều chỉnh QH SDĐ 2020 và KH SDĐ 2019 huyện T. Bắc (đ/c Hậu).


             **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51.2018

(TH)