Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 49.2018 (Từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018) 
30/11/2018 
 


    1. Thứ hai (03/12/2018): 
    
- Sáng:    Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.
    
- Chiều:   Họp BCĐ dự án MTBV-Tiểu dự án TP. P.Rang-T.Chàm (Chủ tịch, đ/c Hậu);
    
                Nghe báo cáo phương án xây dựng Thư viện tỉnh (đ/c Bình);
                    
Họp nghe BC Đề án mỗi xã một sản phẩm (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (04/12/2018):
    
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 8 – Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự kỳ họp thứ 8 – Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).

    3. Thứ tư (05/12/2018):   
    
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 8 – Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự kỳ họp thứ 8 – Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).

    
4. Thứ năm (06/12/2018): 
    - Sáng:   Dự kỳ họp thứ 8 – Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự kỳ họp thứ 8 – Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT);
                    Làm việc với Bộ Y tế về kiểm tra thực hiện CTMT Y tế - Dân số (đ/c Bình).

    5. Thứ sáu (07/12/2018):                   
    
- Sáng:   Dự HT báo cáo đánh giá tổn thương và KH hành động BĐKH - Dự án Bỉ (Chủ tịch);
     
               Dự HN trực tuyến Tổng kết 20 năm thi hành PL Bộ đội Biên phòng (đ/c Nam);
                    
Họp GQKN của công dân và công tác GPMB các dự án BT, K1 (đ/c Hậu);
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình).
    - Chiều:  Họp thông qua Kết luận thanh tra Công ty cấp nước (Chủ tịch, đ/c Hậu);
   
                Dự tọa đàm về phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn (đ/c Bình);
                   
Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân (đ/c Nam).

    6. Chủ Nhật (09/12/2018):          
                    Dự HT khoa học QT ”Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuất làm gốmtruyền thống của người Chăm” (đ/c Bình).

    
    ***** 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49.2018           


                                    _______________________________________

(TH)