Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 46.2018 (Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018) 
09/11/2018 
 

    1. Thứ hai (12/11/2018): 
    
- Sáng:    Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                    Cho ý kiến tờ trình các NQ tại kỳ họp HĐND cuối năm lúc 07 giờ (các Phó chủ tịch).
    
- Chiều:   Họp trực tuyến CT rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2018 và hỗ trợ mua BHYT (đ/c Bình);
                     Họp Hội đồng quản lý Quỹ BLTD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đ/c Hậu);
                     Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (13/11/2018):
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó chủ tịch).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó chủ tịch).

    3. Thứ tư (14/11/2018):   
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó chủ tịch).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó chủ tịch).

    
4. Thứ năm (15/11/2018): 
    
- Sáng:    Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và PCBL 2018 (đ/c Bình);
                    Nghe báo cáo xác định giá đất tại Khu nghỉ dưỡng Aminia lúc 10 giờ (đ/c Bình);        
                   
Dự HN giới thiệu sản phẩm đặc thù và liên kết doanh nghiệp, HTX (đ/c Nam);
    
                Nghe BC lần cuối hồ sơ đề xuất bổ sung QHPT điện lực và tổng kho LNG (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 (đ/c Bình);
   
                Nghe báo cáo xử lý các dự án BT và phương án đền bù GPMB Khu K2 (đ/c Hậu);
   
                Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    5. Thứ sáu (16/11/2018):                        
    
- Sáng:    Dự Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh (đ/c Bình);
                    
Dự kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đ/c Nam);
                     
Làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Dự đối thoại doanh nghiệp tháng 11/2018 (các Phó chủ tịch);
                    
Làm việc với Đoàn công tác WB về dự án MTBV các TP duyên hải (đ/c Hậu).


        ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46.2018

                                          _______________________________________
(TH)