Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 44.2018 
26/10/2018 
 

    1. Thứ hai (29/10/2018): 
    
- Sáng:    Cho ý kiến các NQ tại kỳ họp HĐND cuối năm lúc 7 giờ (CT và PCT);
   
                Nghe đề xuất ý tưởng QH phát triển DL Khu vực phía Bắc lúc 09 giờ (CT và PCT).
    
- Chiều:   Hội ý Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
  
                Xử lý kiến nghị thanh tra thực hiện tiền lương và BHXH cho giáo viên (đ/c Bình);
                   Họp giải quyết KNTC và GPMB các dự án (đ/c Hậu);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (30/10/2018):
    
- Sáng:    Dự tiếp xúc cử tri (sáng: P.Mỹ Hương, chiều: P.Tấn Tài) (Chủ tịch);
   
               Họp giải quyết kiến nghị của Cty TNHH Phát Hoàng Long (đ/c Bình);
                   Dự cùng T.Trực Tỉnh ủy kiểm tra HT thủy lợi Tân Mỹ và Hồ Sông Than (đ/c Nam);
                   Họp xử lý PA bồi thường, GPMB dự án Khu K2 (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Nghe báo cáo tình hình ứng dụng CTTT tại Văn phòng UBND tỉnh (đ/c Bình);
                   Nghe BC điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Hải (đ/c Hậu);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    3. Thứ tư (31/10/2018):   
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

    4. Thứ năm (01/11/2018): 
    
- Sáng:    Dự Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam 2018 tại Tp. HCM (Chủ tịch);
               
    Dự HN sơ kết 6 năm thực hiện QĐ 62 dạy thêm, học thêm (đ/c Bình);
                   
Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT huyện Ninh Hải (đ/c Nam);
                   
Làm việc với Sở TNMT về rà soát danh mục các dự án NLTT (đ/c Hậu).   
    
- Chiều:   Làm việc với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Phan Rang (đ/c Bình);
                   
Thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp (đ/c Nam);
    
               Họp xử lý giao đất cho 10 hộ Cà Ná (đ/c Hậu);
                   
Nghe BC đề xuất Khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh lúc 16 giờ (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (02/11/2018):                        
    
- Sáng:    Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (CT và PCT);
  
                Dự HT giải pháp khả thi hóa tiềm năng các Đô thị ven biển tại Vũng Tàu (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (CT và PCT).


        **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44.2018


                          ___________________________________________________ 

(TH)