Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 43.2018 (Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018) 
19/10/2018 
 

    1. Thứ hai (22/10/2018): 
    
- Sáng:    Họp Chủ tịch và Phó Chủ tịch lúc 7 giờ.
    
- Chiều:   Hội ý Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
   
               Làm việc với Ban lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm TP. HCM (đ/c Bình);
                  
Làm việc với huyện Ninh Sơn về danh mục kêu gọi đầu tư (đ/c Hậu);
                  
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).   

    2. Thứ ba (23/10/2018):
    
- Sáng:    Kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm (Chủ tịch);
                   
Dự tiếp xúc cử tri (sáng: xã Nhơn Hải, chiều: xã Tri Hải) (Đ/c Bình);
                   
Làm việc với Nhà đầu tư Khu công nghiệp Hàn Quốc (đ/c Hậu);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án năng lượng tái tạo (Chủ tịch);
                   
Nghe BC điều chỉnh NQ 43 và tình hình thu hút dự án Nông nghiệp CNC (đ/c Nam);
                   
Họp xử lý kết quả thanh tra Cty cổ phần cấp nước (đ/c Hậu).    

    3. Thứ tư (24/10/2018):   
    
- Sáng:   Dự tiếp xúc cử tri (sáng: P.Kinh Dinh, chiều: P.Đạo Long) (Chủ tịch);
                  
Dự tiếp xúc cử tri (sáng: xã Vĩnh Hải, chiều: xã Thanh Hải) (Đ/c Bình);
                  
Nghe BC phương án giải tỏa công suất dự án ĐMT giai đoạn 2020 (đ/c Hậu);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).  
    
- Chiều:  Làm việc với Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình và Núi Chúa (đ/c Nam);
                 
Thông qua đề cương QH Trung tâm điện lực Cà Ná và xử lý điện gió HD (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (25/10/2018): 
    
- Sáng:   Dự HN rút kinh nghiệm CT tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại QK5 (Chủ tịch);
                  Dự Lễ phát động tuyên truyền phòng chống bệnh chân tay miệng lúc 6 giờ (đ/c Bình);
                  Báo cáo KT-XH tại lớp tập huấn cho người có uy tín đồng bào DTTS (đ/c Bình);    
               
   Làm việc với Sở TNMT rà soát danh mục SDĐ các dự án NLTT (đ/c Hậu);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Nghe BC tình hình triển khai nâng hạng Bệnh viện tỉnh lên hạng 1 (đ/c Bình);
              
   Làm việc với Cty TNHH Một thành viên Tân Tiến và Ninh Sơn (đ/c Nam);
  
               Làm việc với TP.Phan Rang – Tháp Chàm về danh mục kêu gọi đầu tư (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (26/10/2018):                        
    
- Sáng:   Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
                  Dự Đại hội Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận (đ/c Bình);
                 
Dự HN triển khai Chỉ thị 11 và Kế hoạch 2726 của UBND tỉnh tại NHNN (đ/c Hậu);
                  Kiểm tra cơ sở cả ngày (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Nghe đề xuất ý tưởng QH phát triển du lịch Khu vực phía Bắc (đ/c Bình);
                  Nghe BC phương án quản lý nhà máy cấp nước Cà Ná-Phước Nam (đ/c Hậu).


    ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43.2018


                             _______________________________________________


(TH)