Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 42.2018 
12/10/2018 
 

    1. Thứ hai (15/10/2018): 
    
- Sáng:   Tiếp công dân định kỳ tháng 10/2018 (Chủ tịch);
                  Dự làm việc Thường trực tỉnh ủy với Sở Giáo dục - Đào tạo (đ/c Bình);
                  Làm việc với huyện Bác Ái về danh mục kêu gọi đầu tư (đ/c Hậu);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  
Họp xét chọn DA Khu dịch vụ DL nghỉ dưỡng ven biển phía Nam (đ/c Bình);
                  
Nghe báo cáo về triển khai các biện pháp chống khai thác IUU (đ/c Nam);
                  Làm việc với huyện Ninh Sơn về danh mục kêu gọi đầu tư (đ/c Hậu).

    2. Thứ ba (16/10/2018):
    
- Sáng:   Dự HN Tỉnh ủy đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội XIII (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự HN Tỉnh ủy đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội XIII (CT và PCT).

    3. Thứ tư (17/10/2018):   
    
- Sáng:   Kiểm tra cơ sở cả ngày (Chủ tịch);
                 
Dự Lễ phát động ủng hộ ”Quỹ vì người nghèo” năm 2018 (đ/c Bình);
                 
Làm việc với Sở TNMT rà soát danh mục SDĐ các dự án NLTT (đ/c Hậu);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).  
    
- Chiều:  Nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 (đ/c Bình);          
                  
Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội cuối năm (đ/c Hậu);
                  
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    
4. Thứ năm (18/10/2018): 
    
- Sáng:   Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lúc 07 giờ (CT và PCT);
    
              Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.
    
- Chiều:  Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2018 (Chủ tịch);
                  
Họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh quý III/2018 (đ/c Bình);
                  
Họp nghe BC đề án giải tỏa công suất các dự án NLTT (đ/c Hậu).
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    5. Thứ sáu (19/10/2018):                        
    
- Sáng:   Đi thăm nhân Ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 lúc 7 giờ (đ/c Bình);
                  
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày (CT, đ/c Bình);
                  
Dự HN Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý III/2018 (đ/c Nam);
                  
Họp xử lý kết quả thanh tra Cty cổ phần cấp nước (đ/c Hậu).   
    - Chiều:  Họp giải quyết khiếu nại 04 hộ dự án Hồ Núi Một (đ/c Nam);
                  Thông qua đề cương QH Trung tâm điện lực Cà Ná và xử lý điện gió HD (đ/c Hậu).


      **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 42.2018


(TH)