Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 33.2018 (Từ ngày 13/8 đến hết ngày 17/8/2018) 
09/08/2018 
 

    1. Thứ hai (13/8/2018): 
    
- Sáng:    Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
                   
Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                   
Họp giải quyết KN và xử lý GPMB dự án Khu NNCNC Nhị Hà (đ/c Nam);
                   
Nghe BC Kế hoạch tổ chức Hội thảo XD Ninh Thuận trở thành TT. NLTT (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Làm việc với Sở NN&PTNT về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm (đ/c Nam);
                   
Làm việc với Công ty Bia Sài Gòn Ninh Thuận (đ/c Hậu).         

    
2. Thứ ba (14/8/2018):
    
- Sáng:    Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.
    
- Chiều:   Nghe báo cáo xử lý vướng mắc các dự án BT (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                   Dự làm việc đồng chí Phó BT thường trực với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh (đ/c Nam).
           
    3. Thứ tư (15/8/2018):     
    
- Sáng:    Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Thuận Nam (Chủ tịch);
                  
Dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐH Đảng bộ huyện Ninh Hải (đ/c Nam);
                   
Dự Hội nghị Ngoại vụ và Ngoại giao toàn quốc tại HN (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 (Chủ tịch);
                   Kiểm tra một số công trình, hồ đập trước mùa mưa lũ (đ/c Nam).

    
4. Thứ năm (16/8/2018): 
    
- Sáng:    Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Ninh Phước (Chủ tịch);
                   Nghe BC học tập kinh nghiệm về QLĐĐ và XD tại các tỉnh Miền Trung (đ/c Hậu);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Họp Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (17/8/2018):              
    
- Sáng:    Dự Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (Chủ tịch);
                   
Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ V (đ/c Nam);
    
               Dự Diễn đàn hỗ trợ khởi nghiệp Startup Day 2018 tại TP. HCM (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Dự đối thoại Doanh nghiệp tháng 8/2018 (Chủ tịch, đ/c Nam).


                                 *** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 33.2018


(TH)