Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 33.2017 (Từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2017) 
11/08/2017 
 

    
    1. Thứ hai (14/8/2017):  

    - Sáng:   Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);

                   Họp BCĐ du lịch thông qua cơ chế thu hút phát triển du lịch đẳng cấp cao (đ/c Bình);

                   Dự HN phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng (đ/c Nam);

                   Làm việc với Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh (đ/c Hậu).       

    - Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);

                   Nghe BC phương án quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hõm (đ/c Bình);

                   Giải quyết điều chỉnh vật liệu lát vỉa hè các tuyến đường Khu đô thị K2 (đ/c Hậu).

   
     2. Thứ ba (15/8/2017):

    - Sáng:   Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch);

                   Dự HN Tổng kết Tháng vệ sinh an toàn lao động (đ/c Bình);

                   Giải quyết kinh phí lao động và kinh phí QLBVR tại các Cty lâm nghiệp (đ/c Nam);

                   Giải quyết cơ chế thu hồi đất HTX Minh Tuấn và Cty Nam Trung Bộ (đ/c Hậu).

    - Chiều: Làm việc với nhà đầu tư dự án Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Du thuyền (đ/c Bình);

                   Nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh các vụ khiếu nại tố cáo (đ/c Hậu);

                   Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

     3. Thứ tư (16/8/2017):     
    
- Sáng:   Hội nghị giao ban công tác XDCB 06 tháng đầu năm (CT và PCT).         
    
- Chiều:  Hội thảo nghiên cứu CN tưới tiết kiệm cây nho và QH cấp nước sinh hoạt (chủ tịch);
                    HN đánh giá kết quả khảo sát tình hình ANTT vùng đồng bào Công giáo (đ/c Bình);
                    Kiểm tra thực tế Bến cá Mỹ Tân (đ/c Nam);
                    Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (17/8/2017)
    -
Sáng:   Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các đề án, dự án cả ngày (CT, đ/c Bình);
                    HN sơ kết thực hiện NĐ 67 và BCĐ chống sử dụng chất nổ khai thác TS (đ/c Nam);
                    Nghe BC dự án điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1 và dự án Chợ Phan Rang (đ/c Hậu).
    - Chiều:  Nghe BC dự án chiết nạp ga LPG của Cty TP (đ/c Hậu);
                    Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

  5. Thứ sáu (18/8/2017):   

    - Sáng:   Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe BC kết quả kiểm tra NQ TW4 (CT, đ/c Bình);

                    Dự Hội nghị Tổng kết dự án hỗ trợ Tam nông (đ/c Nam);

                    Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về CT quản lý đất đai (đ/c Hậu).

    - Chiều:  Họp CT và PCT giải quyết hồ sơ tồn đọng.                                                                   

    
    6. Thứ bảy (19/8/2017): 

    - Sáng:   Dự Hội thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật (đ/c Bình).

                                                                                            


    **** Tệp đính kèmLICH CONG TAC TUAN THU 33.2017.pdf
(TH)