Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 29.2018 (Điều chỉnh)_(Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018) 
13/07/2018 
 
    1. Thứ hai (16/7/2018): 
    
- Sáng:   Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lúc 7 giờ (CT và PCT);
                  Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.
    
- Chiều:  Tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam lúc 14 giờ (Chủ tịch);
                 
HN biểu dương Người có công CM và vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa (đ/c Bình);
                  Kiểm tra thực địa giải quyết kiến nghị của Công ty Thuận Hưng Thịnh (đ/c Nam);
                  Nghe báo cáo phương án bồi thường, GPMB dự án Khu K2 (đ/c Hậu).

    
2. Thứ ba (17/7/2018):
    
- Sáng:   Dự HN Sơ kết 6 tháng Ban An toàn giao thông tỉnh (Chủ tịch);
                  
Dự họp Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh (đ/c Bình);
                  Dự làm việc Bí thư Tỉnh ủy với xã Lâm Sơn – Ninh Sơn (đ/c Nam);
                  Kiểm tra thực địa dự án thủy điện Tân Mỹ 2 (đ/c Hậu).                         
    
- Chiều:  Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 18/7/2018;
                 
Dự họp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (đ/c Bình);
                  
Làm việc với Ban quản lý dự án 8 Bộ GTVT về sửa chữa đường 21/8 (đ/c Nam);
                  
Họp Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT và Hội đồng giám sát XSKT (đ/c Hậu).

    3. Thứ tư (18/7/2018):     
    
- Sáng:   Dự diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin tại Hà Nội (đ/c Bình);
                  Dự làm việc Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Ninh Sơn (đ/c Nam);
                  
Dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Ủy ban MTTQVN tỉnh (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Làm việc với xã Phước Diêm về xây dựng Nông thôn mới (đ/c Nam);
                  
Làm việc với Sở TN&MT khắc phục tồn tại qua thanh tra của Bộ TNMT (đ/c Hậu).

    4. Thứ năm (19/7/2018): 
    
- Sáng:   Dự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước cả ngày (Chủ tịch, đ/c Bình);
                  
Nghe báo cáo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng Khối kinh tế (đ/c Hậu);
                  
Kiểm tra cơ sở cả ngày (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Làm việc với nhà đầu tư Total, Simens về DA điện khí Cà Ná lúc 16 giờ (Chủ tịch);
                  
Đối thoại trước khi ban hành quyết định GQKN (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (20/7/2018):              
    
- Sáng:   Dự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Ninh Phước (Chủ tịch, đ/c Bình);
    
              Dự HN trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện PL động viên công nghiệp (đ/c Hậu);
                  
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Dự Lễ trao tặng nhà ”Tình đồng đội” cho hội viên CCB tỉnh lúc 14 giờ (Chủ tịch);
                  
Dự Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh lúc 15 giờ (Chủ tịch);
                  Kiểm tra công tác cơ sở (đ/c Bình);
                  
Nghe BC danh mục đồ án QH chi tiết 2018 và QH xây dựng dải ven biển (đ/c Hậu). 


    
                                           **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29.2018

                            ______________________________________________________


TH)