Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 29.2017 (Từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017) _ (Điều chỉnh) 
14/07/2017 
 

    1. Thứ hai (17/7/2017):   
    
- Sáng:  Dự HN triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 06 tháng cuối năm 2017 (Chủ tịch);
                 Tiếp công dân định kỳ tháng 07/2017 (đ/c Bình);
                  Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án giao thông, thủy lợi (đ/c Nam);
                  Dự HN sơ kết 06 tháng đầu năm Ủy ban MTTQVN tỉnh (đ/c Hậu).
- Chiều:     Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  Nghe BC rà soát, xử lý các dự án năng lượng tái tạo (đ/c Hậu).
 
    2. Thứ ba (18/7/2017):
    
- Sáng:  Kiểm tra việc thực hiện NQ TW4 và CT 05 tại Đảng ủy Công an tỉnh (Chủ tịch);
                  Họp Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (đ/c Bình);
                  Làm việc với Đoàn CT (ADB8) dự án ”Nâng cao hiệu quả sử dụng nước” (đ/c Nam).
                  Nghe BC đánh giá các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT (đ/c Hậu).
   - Chiều:  Họp báo kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017 (Chủ tịch);
                  HN sơ kết công tác huy động và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa (đ/c Bình);
                  Đi kiểm tra các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh (đ/c Nam);
                  Họp thẩm định quy hoạch, kế hoạch SDĐ cấp huyện (đ/c Hậu).       

    3. Thứ tư (19/7/2017):     
    
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                  Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
                  Họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét duyệt sáng kiến ngành GD-ĐT (đ/c Nam).
   
- Chiều:  Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Thuận Bắc lúc 13 giờ 30 (đ/c Bình);
                  Họp xử lý các vấn đề tại dự án tuyến kênh đập dâng Tân Mỹ (đ/c Nam).

    4. Thứ năm (20/7/2017)
    
- Sáng:  Dự Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Bưu điện VN (đ/c Bình);
                  Họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (đ/c Nam);   
                  Họp trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm BCĐ 389 quốc gia (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Họp Hội đồng TĐKT 06 tháng và xét khen thưởng thành tích ngành GD (đ/c Bình);
                  Thăm công nghệ bảo quản sản phẩm nông nghiệp (đ/c Nam).
                  Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trong khu, cụm CN (đ/c Hậu)

    5. Thứ sáu (21/7/2017):    
    
- Sáng:   Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban chỉ đạo TW về PCTN (CT, đ/c Bình);
                   Nghe BC điều chỉnh QH vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đ/c Nam);
                   Họp thẩm định QH, kế hoạch SDĐ cấp huyện (đ/c Hậu).            
    - Chiều:  Kiểm tra việc thực hiện NQ TW4 và CT 05 tại Đảng ủy Biên phòng tỉnh (FChu3 tịch);
                   Họp giao ban khối VKXH 06 tháng đầu năm và sơ kết các KH đột phá đột phá (đ/c Bình);
                   Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).


    **** Tệp đính kèm: DIEU CHINH LICH CONG TAC TUAN 29.2017.pdf

(TH)