Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 26.2018 (Điều chỉnh)_(Từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2018) 
22/06/2018 
 

    1. Thứ hai (25/6/2018): 
    
- Sáng:   Nghe báo cáo điều chỉnh NQ 56/HĐND về KH đầu tư công, lúc 7 giờ (CT và PCT);
                  Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 (CT và PCT);
                  Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/6/2018.
    
- Chiều:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
               
   Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2018 (đ/c Bình);
                  Họp xử lý dự án Muối Quán Thẻ (đ/c Nam).

    
2. Thứ ba (26/6/2018):
    
- Sáng:   Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
                 Tọa đàm về giải phóng nâng cao chất lượng giám sát và PBXH của MTTQ (đ/c Bình);
                  Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 27/6/2018.
    
    
- Chiều:  HN trực tuyến sơ kết 6 tháng về cải cách hành chính năm 2018 (CT, đ/c Bình);
                  Làm việc với cơ quan Phát triển Bỉ về dự án biến đổi khí hậu lúc, 15 giờ (Chủ tịch).

    3. Thứ tư (27/6/2018):     
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT);           
    
- Chiều:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

    4. Thứ năm (28/6/2018): 
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (29/6/2018):              
    
- Sáng:   HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII (CT và PCT).
    
- Chiều:  HN trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII (CT và PCT).

    6. Thứ bảy (30/6/2018):
    Dự Bế mạc Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng (Chủ tịch);
    Dự Lễ khởi công dự án điện Mặt trời Vịnh Nha Trang - Phước Hữu (các Phó CT)./.


                                          Lịch Công tác Tuần 26.2018 (điều chỉnh)
                         ________________________________________________(TH)