Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thư 25.2018 (Từ ngày 18/6 đến ngày 22/6/2018) 
15/06/2018 
 

    1. Thứ hai (18/6/2018): 
    
- Sáng:   Dự lễ xuất quân Chương trình học kỳ quân đội lúc 06 giờ 30 (đ/c Bình);
                  Họp xử lý kết quả thanh tra SDĐ dự án Thao trường Núi Đỏ (CT, đ/c Hậu);
                  Thăm và làm việc với Trường hội nhập Quốc tế Ischool (đ/c Bình);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                  Họp Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu tiếng Raglai (đ/c Bình);
                  Kiểm tra CT đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện Thuận Nam (đ/c Nam);

    2. Thứ ba (19/6/2018):
    
- Sáng:   Họp Ban Cán sự đánh giá KT - XH 06 năm 2018, lúc 07 giờ (CT và PCT);
                  
Dự kỷ niệm 93 năm và tham dự các hoạt động Ngày Báo chí VN (đ/c Bình);
                  Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam, đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 21/6/2018;
                  Thông qua đồ án QH chi tiết Khu du lịch Hòn Đỏ lúc 15 giờ (đ/c Bình);
                  Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng JICA Việt Nam lúc 13 giờ 30 (đ/c Nam);
                  Làm việc với các nhà đầu tư dự án điện mặt trời (đ/c Hậu).


    3. Thứ tư (20/6/2018):     
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó Chủ tịch).
    - Chiều:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó Chủ tịch).

    4. Thứ năm (21/6/2018): 
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó Chủ tịch).
   
- Chiều:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đ/c Bình);
                  Nghe bao cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp (đ/c Nam);
                  Thống nhất PA quản lý, khai thác sử dụng nhà máy nước Cà Ná - P.Nam (đ/c Hậu)

    5. Thứ sáu (22/6/2018):              
    
- Sáng:   Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lúc 07 giờ;
                  Họp đáng giá thực hiện chỉ số PCI 2017 và kế hoạch PCI 2018 (CT và PCT);
                  Làm việc với nhà đầu tư dự án khu du lịch Hoàn Mỹ (đ/c Bình);
                  Rà soát quy trình lựa chọn nhà đầu tư các DA du lịch có SDĐ lúc 9h30' (đ/c Bình).
   
    - Chiều:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
                         __________________________________________________
                                                                                    
    **** Tải Lịch Công tác Tuần 25


(TH)