Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 24.2018 (Từ ngày 11/6 đến hết ngày 15/6/2018) 
08/06/2018 
 
 
    
1. Sáng Thứ Hai (11/6/2018):
    - Sáng:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến ngày 15/6/;
                  Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua 
                  ái quốc lúc 08h (đ/c Bình đ/c Hậu);
                  Đ/c Nam đi công tác hết ngày 12/6;
 
    - Chiều:  Đ/c Bình đi công tác hết ngày 12/6;
                  Họp rà soát các dự án BT đang triển khai trên địa bàn (đ/c Hậu);

    
2. Thứ ba (12/6/2018):
    
- Sáng:   Dự Lễ tuyên dương chiến sĩ mới tại Trung đoàn 896 lúc 07h (đ/c Hậu);
                  Họp rà soát tình hình triển khai các DA K1, K2 lúc 08h30 (đ/c Hậu);
    
- Chiều:  Đối thoại với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu (đ/c Hậu);

    
3. Thứ tư (13/6/2018):    
    
- Sáng:   Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở;
                  Rà soát công tác lập quy hoạch tổng thể khu vực Đầm Nại, hai bên đường Yên Ninh 
                  và khu vực ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận (đ/c Hậu);
                  Họp rà soát tiến độ GPMB dự án hồ chứa nước Sông Than (đ/c Nam);
    
- Chiều:  Thông qua các Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh (các đ/c PCT);

    
4. Thứ năm (14/6/2018): 
    
- Sáng:   Dự các hoạt động nhân ngày Quốc tế Người hiến máu (đ/c Bình);
                  Họp BCĐ thực hiện Nghị định 67, 89 phát triển thủy sản (đ/c Nam);
                  Nghe báo cáo kết quả rà soát quy trình lựa chọn CĐT các DA sử dụng đất (đ/c Hậu);
    
- Chiều:  Họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ hội nho, vang và biển năm 2018 (đ/c Bình);
                  Đ/c Nam làm việc tại cơ quan;
                  Họp trực tuyến đẩy nhanh tiến độ thu tiền SD đất (đ/c Hậu);

    5. Thứ sáu (15/6/2018):              
    
- Sáng:   Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở;
                  Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Nam); 
                  Họp thông qua quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 
                  QLĐĐ (đ/c Hậu); 
    
- Chiều:  Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở;
                  Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT (đ/c Nam); 
                  
Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018 và đối thoại công dân trước khi ban hành QĐ 
                  giải quyết khiếu nại (CT, các PCT)./.


                *** Tải Lịch Công tác Tuần
(TH)