Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 22.2018 (Từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018) 
25/05/2018 
 

    1. Thứ hai (28/5/2018): 
    
- Sáng:   Đ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri (sáng: phường Mỹ Hương, chiều: phường Tấn Tài);
                  Đ/c Bình dự tiếp xúc cử tri (sáng: xã Thanh Hải, chiều: xã Vĩnh Hải);
                  Dự bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đ/c Hậu);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  Đi thăm, tặng quà nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2018 lúc 16 giờ (Chủ tịch);
                  Kiểm tra CT đảm bảo ATGT trên địa bàn Ninh Phước (đ/c Nam);
                  Xử lý các vụ việc tồn đọng tại xã Cà Ná và Khu Tám Ký (đ/c Hậu).

    
2. Thứ ba (29/5/2018):
    
- Sáng:   Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh lúc 07 giờ (CT và PCT);
                  Nghe báo cáo các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh (CT và PCT).
    
- Chiều:  Họp BCĐ nâng cao chất lượng đô thị loại 2 Thành phố PRTC (CT, đ/c Hậu);
                  Đi thăm, tặng quà nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2018 (đ/c Bình, đ/c Nam).

    3. Thứ tư (30/5/2018):     
    
- Sáng:   Nghe BC phân bổ vốn và danh mục chuẩn bị đầu tư KH 2018 (CT và PCT);
                  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh lúc 09 giờ 30 (Chủ tịch, đ/c Bình).
    
- Chiều:  Họp xử lý vướng mắc GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh (CT và PCT).

    4. Thứ năm (31/5/2018): 
    
- Sáng:   Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch lúc 07 giờ;
                  Đi thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp (Chủ tịch);
                  
Dự gặp mặt với Trường Đại học KHKT Minh Tân - Đài Loan (đ/c Bình);
                  Nghe BC kế hoạch khởi nghiệp của Tỉnh đoàn và Hội LHPN lúc 10 giờ (đ/c Bình);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Dự gặp mặt doanh nghiệp định kỳ tháng 5/2018 (CT và PCT);
                  Họp Ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi và Ban chỉ đạo hè năm 2018 (đ/c Bình).

    5. Thứ sáu (01/6/2018):              
    
- Sáng:   Dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2018 lúc 07 giờ (đ/c Bình);
                  Họp BCĐ dự án VSMT các TP duyên hải, Tiểu dự án TP. PRTC (CT, đ/c Hậu);
                  Đi thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (đ/c Bình);
                  Thăm và làm việc với một số HTX trên địa bàn tỉnh (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
                  Dự đối thoại với người KN trước khi ban hành QĐ giải quyết KN (đ/c Bình);
                  Kiểm tra CT đảm bảo ATGT trên địa bàn Thành phố PRTC (đ/c Nam);
                  
Làm việc với Tập đoàn điện lực KEPCO Hàn Quốc về dự án điện khí (đ/c Hậu).

    
6. Thứ bảy, Chủ nhật (02 và 03/6/2018):  
                  Dự Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (Chủ tịch).  


                *** Tải Lịch Công tác:

    
(TH)