Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 21.2019 (Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019) 
16/05/2019 
 

    1. Thứ hai (20/5/2019)
    
- Sáng:   Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
    
               Kiểm tra cơ sở cả ngày (đ/c Bình);
    
               Họp BCĐ dự án MTBV – Tiểu dự án TP. Phan Rang Tháp Chàm (đ/c Hậu);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều: Làm việc với Đoàn TT Bộ TN&MT về kết quả thực hiện KLTT 944 (đ/c Hậu);
                   
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    
2. Thứ ba (21/5/2019):
    
- Sáng:   Làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương (đ/c Bình); 
                   
Họp xử lý sai phạm trong sử dụng nguồn vốn tài trợ Quỹ cạnh tranh DN (đ/c Nam);
                   
Làm việc với Tập đoàn điện lực Hàn Quốc (đ/c Hậu).
    
- Chiều: Tiếp Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam đến chào xã giao lúc 16 giờ (đ/c Bình);
    
               Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam, đ/c Hậu).

    
3. Thứ tư (22/5/2019):
    
- Sáng:  Dự KN Ngày PCTT chủ đề ”Trường học an toàn trước thiên tai” lúc 7 giờ (đ/c Bình)
                  
Dự kiểm điểm Sở Nội Vụ theo TBKL số 99 của UBKT Tỉnh ủy lúc 10 giờ (đ/c Bình);
                  
Dự KN 25 năm hợp tác IFAD-Việt Nam trong phát triển nông thôn tại HN (đ/c Nam);
                   Nghe báo cáo CT chuẩn bị tổ chức HTKH về XD thành phố thông minh (đ/c Hậu).
    
- Chiều: Họp Ban chỉ đạo thi năm 2019 (đ/c Bình);
    
               Họp Hội đồng xét chọn dự án điện gió Phước Hữu (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (23/5/2019): 
    - Sáng:  Họp giải quyết khiếu nại tố cáo (đ/c Bình);
                  
Đi thăm một số mô hình nuôi trồng thủy sản (đ/c Nam);
    
               Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).
    
- Chiều: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ Hội Nho và Vang 2019 (đ/c Bình);
                   
Kiểm tra văn phòng thanh tra Nghề cá tại cảng cá Cà Ná và Đông Hải (đ/c Nam);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (24/5/2019)
    
- Sáng:   Họp thông qua các tờ trình, đề án Khối Văn hóa – Xã hội (đ/c Bình);
    
               Nghe BC xử lý hồ sơ gia hạn GP khai thác cát trên sông Dinh (đ/c Nam);
                   
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Dự HT ”Phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm NLTT của cả nước” (đ/c Hậu);
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình, đ/c Nam).


    ****  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21.2019

                                                 ___________________________
(TH)