Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 20.2018 (Từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018) 
11/05/2018 
 
 
    1. Thứ hai (14/5/2018):   
    
- Sáng:    Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
                   Họp họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Bình);
                   Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 15/5.
                   Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 16/5.
    
- Chiều:   Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình). 

    
2. Thứ ba (15/5/2018):
    
- Sáng:    Dự HN BTVTU (Chủ tịch, đ/c Bình).
                   Dự Đại hội người tù yêu nước tỉnh, lúc 7g30 (đ/c Bình).
    
- Chiều:   Dự HN BTVTU (Chủ tịch, đ/c Bình). 

    3. Thứ tư (16/5/2018):
    
- Sáng:    Dự HN T/T t/quốc Sơ kết 02 năm thực hiện CT05 (CT, các PCT);
   
- Chiều:   Kiểm tra cơ sở tại huyện Bác Ái (Chủ tịch).
                   Làm việc với nhóm Chương trình Tủ sách nhân ái (đ/c Bình).
                   Làm việc với huyện Ninh Phước (đ/c Nam).   

    4. Thứ năm (17/5/2018): 
    
- Sáng:    Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 19/5.
                   Họp BCĐ thực hiện CT01 của TTg về an ninh biên giới (đ/c Bình).
                   Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                   G/quyết vướng mắc về cấp GCN QSDĐ tại Khu K1 và cấp phép xây dựng tại các dự án Khu đô thị mới (đ/c Hậu);        
    
- Chiều:   Họp BTC Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (đ/c Bình).
                  
 K/tra tình hình triển khai sản xuất tại một số địa phương (đ/c Nam)                          
                   Dự làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 5
QH khóa XIV (đ/c Hậu).
    
     5. Thứ sáu (18/5/2018): 
    
- Sáng:    Dự HN báo cáo viên TT toàn quốc, th/báo kết quả HN TW 7 (các PCT).       
    - Chiều:   Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở.
                   
Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                   Nghe b/c tiến độ các dự án ĐMT dự kiến khởi công (đ/c Hậu)./.


        *** Tải chi tiết Lịch Công tác Tuần
(TH)