Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 07.2019 (Từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2019) 
01/02/2019 
 


    1. Thứ hai (11/02/2019):
(Nhằm ngày mùng 7 tết)
    
- Sáng:   Thăm, kiểm tra hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp đầu năm 2019 (CT và PCT).            
    
- Chiều:  Thăm, kiểm tra hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp đầu năm 2019 (CT và PCT). 

    2. Thứ ba (12/02/2019): (Nhằm ngày mùng 8 tết)
    
- Sáng:    Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).   
    
- Chiều:   Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).                

    
3. Thứ tư (13/02/2019): (Nhằm ngày mùng 9 tết)
    
- Sáng:   Thăm, kiểm tra hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp đầu năm 2019 (CT  và PCT).               
    
- Chiều:   Họp HĐ nghĩa vụ quân sự nghe BC công tác tuyển quân 2019 (Chủ tịch);  
                    
Thăm, kiểm tra hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp đầu năm 2019 (các PCT).    

    
4. Thứ năm (14/02/2019): (Nhằm ngày mùng 10 tết)
    
- Sáng:    Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                   
Thăm, kiểm tra hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp đầu năm 2019 (các PCT).    
    
- Chiều:   Họp thông qua KH tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 (đ/c Bình); 
                    
Dự HN tham vấn hoàn thiện chính sách ĐT nước ngoài tại Bình Dương (đ/c Hậu);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam). 

    5. Thứ sáu (15/02/2019): (Nhằm ngày 11 tháng giêng)
    
- Sáng:    Dự HN xúc tiến ĐT và quảng bá du lịch vùng DH miền Trung tại Huế (Chủ tịch);
                    
Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh; 
                    Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ (đ/c Nam, đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp triển khai KH thực hiện NQ 05 và 09-NQ/TU năm 2019 (đ/c Nam); 
                    Đ/c Hậu làm việc tại cơ quan.            

    
6. Thứ bảy (16/02/2019): (Nhằm ngày 12 tháng giêng)
    
Họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP.Hồ Chí Minh (đ/c Bình)./.


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07.2019


                                             __________________________________

 

(TH)