Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 03.2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019) 
11/01/2019 
 

    1. Thứ hai (14/01/2019)
    
- Sáng:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 16/01.
                    Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 14/01.
                    Dự HN UBMTTQVN tỉnh lần thứ 11 (đ/c Nam).
        
            Tiếp công dân (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Dự họp BCĐ thực hiện kết luận 61 tỉnh (đ/c Nam).
   
                Nghe BC rà soát thủ tục lựa chọn NĐT các d/án KĐT mới (đ/c Hậu). 

    2. Thứ ba (15/01/2019):
    
- Sáng:   Tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Hải (đ/c Bình).
     
              Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ 2019 ngành Nội vụ (đ/c Nam).
    
               Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành Thuế năm 2019 (đ/c Hậu).    
    
- Chiều:  (1) Tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Hải;  (2) Dự họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Y 
                    tế 2019; (3) Tiếp Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), lúc 16 giờ (đ/c Bình).
     
             Họp BCĐ kinh tế tập thể (đ/c Nam).
    
              Nghe báo cáo xử lý dự án HD (đ/c Hậu). 

    3. Thứ tư (16/01/2019):   
    
- Sáng:   Tiếp xúc cử tri tại xã Tri Hải (đ/c Bình);
                    Dự HN Tổng kết ngành Giao thông vận tải (đ/c Nam).
      
              Dự HN Đảng ủy BĐBP tỉnh (đ/c Hậu)
    - Chiều:  Tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn Hải (đ/c Bình).
      
              Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
    
               Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2019 (đ/c Hậu).
    
4. Thứ năm (17/01/2019): 
    - Sáng:    Tiếp xúc cử tri tại Phường Mỹ Bình (Chủ tịch).
     
               Dự họp BCĐ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (đ/c Bình).
     
               Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
    
                Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành Công thương năm 2019 (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Tiếp xúc cử tri tại phường Thanh Sơn (Chủ tịch).
      
              Dự HN triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa, TTDL năm 2019 (đ/c Bình).
                    
Dự HN TK ngành Nông nghiệp (đ/c Nam).
    
                Giải quyết khiếu nại (đ/c Hậu). 

    5. Thứ sáu (18/01/2019):                   
    
- Sáng:   Dự HN tập huấn công tác nội chính, PCTN năm 2019 (Chủ tịch, các PCT).
      
             Họp trực tuyến TK ngành LĐTBXH 2018 (đ/c Bình).
    
- Chiều:  Dự HN TK nhiệm vụ quốc phòng, QS địa phương năm 2018 (Chủ tịch).
                   
HN SK giữa kỳ TH CTr MTQG gia3m nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (đ/c Bình).
                   
Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                   
Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh

    6. Thứ bảy (19/01/2019): 
                   Dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính TW (Chủ tịch).
                   
Thăm, tặng quà tết cho người nghèo tại xã Phước Kháng (đ/c Bình)./.        ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03.2019

                                                           _________________________________


(TH)