Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần thứ 02.2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019) 
03/01/2019 
 


    1. Thứ hai (07/01/2019): 
    
- Sáng:    Dự HN triển khai công tác Công an tỉnh năm 2019 (Chủ tịch);
     
               Kỷ niệm 40 năm chiến thắng CĐ diệt chủng và bảo vệ biên giới phía Bắc (đ/c Bình);
                     Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án NLTT (đ/c Hậu); 
    
                Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành Tài chính năm 2018 (Chủ tịch);
    
                Họp BCĐ xây dựng chính quyền điện tử (đ/c Bình); 
    
                Tiếp công dân giải quyết KNTC (đ/c Hậu); 
                     
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (08/01/2019):
    
- Sáng:    Dự Hội nghị Tỉnh ủy về công tác cán bộ (CT và PCT).    
    
- Chiều:   Dự lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa BCS đảng UBND tỉnh với Tòa án tỉnh (chủ tịch); 
   
                Họp BCĐ thực hiện Đề án ”Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” (đ/c Bình); 
                    
Làm việc với Đoàn công tác ADB - dự án PTĐT bền vững lúc 13 giờ 30 (đ/c Hậu); 
                    
Làm việc với Tổng Cty Điện lực Miền Nam lúc 15 giờ (đ/c Hậu); 
                    
Họp BCĐ kinh tế tập thể (đ/c Nam). 

    
 3. Thứ tư (09/01/2019):   
    
- Sáng:    Dự kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 09/01 đến ngày 11/01 ( CT, đ/c Bình);
                    
Dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 Bưu điện tỉnh (đ/c Nam); 
                    
Dự HN Tổng kết Công ty điện lực Ninh Thuận lúc 9 giờ (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp Ban phát triển các sản phẩm đặc thù (đ/c Nam); 
                    
Nghe KH chuyển đổi mô hình quản lý chợ và XHH chợ Khánh Hải (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (10/01/2019): 
    - Sáng:    Dự HN trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận năm 2018 (đ/c Nam);
                    
Họp thông qua Quy định giá DV sử dụng diện tích bán hàng tại chợ (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Họp đối thoại với người khiếu nại (đ/c Nam); 
    
                 Nghe BC kế hoạch thu tiền SDĐ hai bên đường HTLÔ, NVC-NTMK (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (11/01/2019):                   
    
- Sáng:    Họp Thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM (đ/c Nam); 
                   
Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam (đ/c Hậu). 
    
- Chiều:   Họp triển khai công tác chống sử dụng chất nổ để khai thác hải sản (đ/c Nam); 
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu)./.


        **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2019


                                                      ________________________________(TH)