Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 40.2018 (Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2018)- (Điều chỉnh) 
27/09/2018 
 

    
.1. Thứ hai (01/10/2018): 
    
- Sáng:    Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 01/10.
                   Tiếp và làm việc với Lãnh sự quán Trung Quốc, lúc 9g (đ/c Bình).
                   Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh.
                   Dự họp giao ban với Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Hậu).
    - Chiều:   Đ/c Bình làm việc tại cơ quan.
                   Kiểm tra công trình xây dựng tuyến kè tại xã Nhơn Hải (đ/c Nam). 
                  
 Làm việc với huyện Thuận Bắc về danh mục kêu gọi đầu tư các DA (đ/c Hậu).

     2. Thứ ba (02/10/2018):
    
- Sáng:    Họp UBND tỉnh đánh giá tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2018 (CT, các PCT).
    
- Chiều:   Họp UBND tỉnh đánh giá tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2018 (CT, các PCT).

    3. Thứ tư (03/10/2018):   
    - Sáng:    Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 05/10.
                   Nghe BC DA Trường Dạy nghề tỉnh Ninh Thuận (đ/c Bình).
                   Kiểm tra công tác thực hiện chống khai thác IUU tại các cảng cá (đ/c Nam).
                   Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Hậu). 
   
- Chiều:    Họp BTC hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018 (đ/c Bình). 
                   Kiểm tra vùng sản xuất hồ Phước Nhơn (đ/c Nam).
                   Làm việc với Bộ Xây dựng (đ/c Hậu). 

      
    4. Thứ năm (04/10/2018): 
    - Sáng:    Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về Ch/trình giảm nghèo (đ/c Bình).
                   Dự HN giao ban công tác nội chính và PCTN (đ/c Nam).
                   Đ/c Hậu làm việc tại cơ quan;
    - Chiều:   Họp G/quyết vướng mắc GPMB DA DL phức hợp Khánh Hải (đ/c Bình).
                   Dự HN Sở kết 10 năm TH “Ngày BP toàn dân” g/đoạn 2009-2019 (đ/c Nam).
                   Đ/c Hậu làm việc tại cơ quan.
    
    5. Thứ sáu (05/10/2018):                        
    
- Sáng:     Nghe BC triển khai các thủ tục DA của Cty CP Tập đoàn FLC (đ/c Bình).
                    
Đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở.
                    Dự HN bàn giao Chi cục QLTT ở địa phương về Bộ Công Thương (đ/c Hậu).
    
- Chiều:    Đ/c Bình đi kiểm tra cơ sở.
                    Dự HN sơ kết 9 tháng năm 2018 ngành Kho bạc NN tỉnh (đ/c Nam).
                    Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh./.


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẨN 40.2018                                __________________________________________


TH