Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 36.2018 (Từ ngày 03/9 đến ngày 07/9/2018) 
31/08/2018 
 

    1. Thứ hai (03/9/2018): 
Nghỉ bù Ngày Lễ Quốc khánh 2/9.

    
2. Thứ ba (04/9/2018):
    
- Sáng:   Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Bác Ái (Chủ tịch);
                  Làm việc UBND huyện Ninh Sơn về tiến độ GPMB các dự án NLTT (đ/c Hậu);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
                  
Nghe báo cáo xử lý dự án tôm bố mẹ Hùng Vương HVB (đ/c Nam);
                  Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án ND tỉnh (đ/c Hậu).

    3. Thứ tư (05/9/2018):     
    
- Sáng:   Dự Lễ Khai giảng năm học mới lúc 07 giờ (CT và PCT);
                  
Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Thuận Bắc lúc 8 giờ 30 (Chủ tịch);
                  Dự Hội thảo xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong lúc 9 giờ (đ/c Bình).
    
- Chiều:  Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Ninh Sơn (Chủ tịch);
                  
Kiểm tra tình hình thu hoạch cánh đồng lớn huyện Ninh Phước (đ/c Nam);
                  
Họp Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (đ/c Hậu);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình).

    
4. Thứ năm (06/9/2018): 
    
- Sáng:   Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2018 (CT và PCT);
                  
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Bình).
    
- Chiều:  Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch);
                  
Kiểm tra các mỏ khai thác khoáng sản cát xây dựng dọc sông Dinh (đ/c Nam);
                  
Làm việc với Ngành Công Thương về nhiệm vụ những tháng còn lại 2018 (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (07/9/2018):              
    
- Sáng:   Dự HN xúc tiến quảng bá Du lịch N.Thuận năm 2018 tại TP. HCM (CT, đ/c Bình);
                  Họp Hội đồng thẩm định dự án điều chỉnh QH cấp nước sạch nông thôn (đ/c Nam);
                  Dự HN triển khai thực hiện các văn bản của TW về CT văn thư, lưu trữ (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Làm việc với xã Thanh Hải, Vĩnh Hải về CT bảo vệ môi trường (đ/c Nam);
                  Làm việc với Sở TNMT về triển khai QH SDĐ và KH SDĐ 2019 (đ/c Hậu).        


    **** LICH CONG TAC TUAN THU 36.2018.pdf

                                    
                                        _______________________________________

 
(TH)