Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 30.2018 (Từ ngày 23/7 đến ngày 27/7/2018) 
20/07/2018 
 

    
1. Thứ hai (23/7/2018): 
    
- Sáng:   Dự lễ xuất quân chương trình”Học làm chiến sỹ công an” lúc 6 giờ 30 (đ/c Bình);
                  Dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 32-KL/TW của BCT (CT và PCT).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                 
Họp Ban Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận (đ/c Bình);
                  Làm việc với Hội BT bệnh nhân nghèo về CT chuẩn bị đại hội lúc 16 giờ (đ/c Bình);
                  
Làm việc với Cty Eab về điện gió Mũi Dinh và hướng PT dự án mới (đ/c Hậu).
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    
2. Thứ ba (24/7/2018):
    
- Sáng:   Họp CT và PCT lúc 7 giờ;
                  
Giải quyết vướng mắc Ban Xây dựng năng lực trong thực hiện các DA (Chủ tịch);
                  
Họp BCĐ Cải cách tư pháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 (đ/c Bình);
                  
Làm việc với xã Phước Hữu về xây dựng Nông thôn mới (đ/c Nam);
                  
Kiểm tra tình hình triển khai các dự án điện mặt trời (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
                  
Dự họp Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh (đ/c Bình);
                  
Làm việc với Cty Nam Núi Chúa lúc 16 giờ (đ/c Bình);
                  
Nghe BC tình hình xây dựng Đề án mỗi xã một sản phẩm (đ/c Nam);
                  
Họp đối thoại với công dân (đ/c Hậu).

    3. Thứ tư (25/7/2018):
    - Sáng:   Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT, đ/c Bình, đ/c Hậu);
                  Làm việc với kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII lúc 9 giờ (Chủ tịch);
                  Họp Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Làm việc Ngân hàng TG- dự án khắc phục hậu quả TT lúc 13 giờ 30 giờ (Chủ tịch);
                  
Họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sơ kết 6 tháng năm 2018 (đ/c Bình);
                 
Thăm và tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 lúc 15 giờ 30 (đ/c Bình); 
                  Họp giao ban tiến độ triển khai dự án điện mặt trời (đ/c Hậu);
                  
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    4. Thứ năm (26/7/2018): 
    
- Sáng:   Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Chủ tịch);
                  
Dự HN t.tuyến sơ kết 6 tháng công tác PCTP, ma túy, mua bán người (đ/c Bình);     
                  
Dự Khánh thành Nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường MG P. Hữu (đ/c Nam);
                  Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).
    - Chiều:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
                  Thăm và tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 (đ/c Bình);
                  
Rà soát tiến độ GPMB dự án Khu Nông nghiệp CNC Nhị Hà (đ/c Nam);
                  
Hội nghị t.tuyến CP sơ kết hoạt động 6 tháng Ban Chỉ đạo 138 và 389 (đ/c Hậu);
                  Dự Lễ thắp nến tri ân và cầu siêu nhân Ngày TBLS 27/7 lúc 19 giờ (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (27/7/2018):              
    
- Sáng:   Viếng nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh nhân ngày TBLS 27/7 lúc 6 giờ 30 (CT và PCT).
                  
Khảo sát cùng Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                  
Làm việc với xã Vĩnh Hải về xây dựng Nông thôn mới (đ/c Nam);
                  
Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh.   
    
- Chiều:  Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                  Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

                                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30.2018 (ĐIỀU CHỈNH) (TH)