Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 27.2019 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019) 
28/06/2019 
 


    1. Thứ hai (01/7/2019): 
    
- Sáng:   Đồng chí Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 03/7/2019;
    
                Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                   
Dự điều hành luyện tập trước khi diễn tập KVPT Thành phố PR-TC (đ/c Bình);
                   
Họp xử lý vướng mắc GPMB kênh Tân Mỹ (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Họp giải quyết KN và đối thoại với công dân (đ/c Bình);
                    
Dự họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2019 (đ/c Nam).

    
2. Thứ ba (02/7/2019):
    
- Sáng:   Họp BCĐ thi hành án dân sự tỉnh xử lý các vụ tồn đọng (đ/c Bình);
                    
Nghe BC nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm lĩnh vực NN, TNMT (đ/c Nam).
    
- Chiều:  HN sơ kết 01 năm thực hiện KH phối hợp giữa Sở TNMT và Hội Luật gia (đ/c Bình);
                   
Thăm, làm việc với xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới 2019 (đ/c Nam).

    
3. Thứ tư (03/7/2019):
    
- Sáng:   Dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh lần thứ X (đ/c Bình);
                    
Làm việc với UBND huyện Ninh Phước về KH xây dựng huyện NTM (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp nghe báo cáo dự án 513 (đ/c Bình);
                    
Họp BTC Hội thi CB, CC cấp xã với CT dân vận chính quyền lúc 16 giờ (đ/c Bình);
                    
Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý II/2019 (đ/c Nam).
]    
    4. Thứ năm (04/7/2019): 
    
- Sáng:   Họp trực tuyến Chính phủ đánh giá KT-XH 6 tháng 2019 (CT và PCT);
    
               Dự điều hành diễn tập KVPT Thành phố PR-TC (đ/c Bình).
    
- Chiều:  Họp trực tuyến Chính phủ đánh giá KT-XH 6 tháng 2019 (CT và PCT);
                   
Dự điều hành diễn tập KVPT Thành phố PR-TC (đc Bình);
                   
Họp giải quyết các vướng mắc dự án SunBay Ninh Thuận lúc 16 giờ (đ/c Bình).

    
5. Thứ sáu (05/7/2019): 
    
- Sáng:   Dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2019 (Chủ tịch);
                    
Dự điều hành diễn tập KVPT Thành phố PR-TC (Chủ tịch, đ/c Bình);
                    
Dự HN phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Dự họp mặt Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (CT và PCT).

    
6. Thứ bảy (06/7/2019): 
    
- Sáng:   Dự lễ ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (CT và PCT). 


    ***** 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27.2019           

 

(TH)