Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 26.2019 (Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019) 
21/06/2019 
 


    1. Thứ hai (24/6/2019): 
    
- Sáng:   Dự Lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi 2019 lúc 6 giờ (đ/c Bình);
    
               Dự lễ khánh thành dự án Hệ thống Kênh tiêu Cầu Ngòi (Chủ tịch);
    
               Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 cả ngày (đ/c Bình);
                    
Đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi cả ngày (đ/c Nam);
                    
Đ/c Hậu đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần.
    
- Chiều:  Họp Ban Chỉ đạo dự án Bỉ (Chủ tịch).

    2. Thứ ba (25/6/2019):
    
- Sáng:   Họp UBND tỉnh đánh giá kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm (CT và PCT);
                   
Tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA (đ/c Bình).
    
- Chiều:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
     
              Nghe báo cáo giải quyết vụ việc giao đất cho Chùa Kim Sơn (đ/c Bình);
                    
Họp nghe báo cáo xử lý về dự án Sunbay Park-Hotel lúc 16 giờ (đ/c Bình);
                    
Họp Hội đồng Khoa học công nghệ (đ/c Nam).

    
3. Thứ tư (26/6/2019):
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

    4. Thứ năm (27/6/2019): 
    
- Sáng:   Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến hết tuần;
                    
Dự ĐH Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thuận Nam (đ/c Bình);
                    
Dự HN giao ban công tác Nội chính, PCTN 6 tháng đầu năm (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Họp Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử (đ/c Bình);
                    
Dự Hội nghị chuyên đề thủy sản (đ/c Nam).

    5. Thứ sáu (28/6/2019): 
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đảng bộ (các PCT).
    
- Chiều:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đảng bộ (các PCT).

    6. Thứ bảy (29/6/2019): Dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên lúc 20 giờ (đ/c Bình).


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26.2019


(TH)