Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 20.2019 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019) 
10/05/2019 
 

    1. Thứ hai (13/5/2019): 
    - Sáng:   Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lúc 7 giờ (CT và PCT);
                   Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch lúc 8 giờ;           
                  
Thăm mô hình áp dụng KT san phẳng đồng ruộng bằng tia laser lúc 7 giờ (đ/c Nam);
                   Dự HN trực tuyến đánh giá CT phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (đ/c Nam).
    - Chiều:  Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                   Họp BCĐ các dự án do Chính phủ Ấn Độ tài trợ (đ/c Bình);
            
       Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam, đ/c Hậu).

    
2. Thứ ba (14/5/2019):
    - Sáng:   Dự tọa đàm ”Xúc tiến TM, đầu tư giữa VN với các đối tác chiến lược” tại HN (CT);
                    Họp BCĐ diễn tập Khu vực phòng thủ TP. PR-TC và huyện Ninh Hải (đ/c Bình);
                
    Họp triển khai các công việc liên quan dự án Muối Quán Thẻ (đ/c Nam);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).
    - Chiều:  Họp Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh (đ/c Bình);
                    Họp HĐ nghệ thuật Nhóm tượng Bác Hồ và các DT anh em NT lúc 16 giờ (đ/c Bình);
                    Nghe BC phương án tích hợp bản đồ giữa ngành TNMT và NN&PTNT (đ/c Hậu);
                    
Kiểm tra công trình hồ chứa nước (đ/c Nam).

    
3. Thứ tư (15/5/2019):
    
- Sáng:   Kiểm tra tiến độ thực hiện các DA thủy lợi, cấp nước trên địa bàn tỉnh (Chủ tịch);
                   
Họp giải quyết khiếu nại (đ/c Bình);
    
                Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
                    
Họp Ban Chỉ đạo hè năm 2019 (đ/c Bình);
 
                   Nghe BC đánh giá nhu cầu dùng nước và cấp nước phía Nam tỉnh (đ/c Hậu);
    
                Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    
4. Thứ năm (16/5/2019): 
    
- Sáng:   Cho ý kiến dự thảo các Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự HT báo cáo kết quả tham vấn và hỗ trợ KT dự án BĐKH của Bỉ (Chủ tịch);
    
               Thăm dự án Cầu Ngòi lúc 16 giờ (Chủ tịch);
                    
Nghe BC Đề án sát nhập Trường CĐSP vào Trường ĐHNL TP. HCM (đ/c Bình);
                    
Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (đ/c Hậu);
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    5. Thứ sáu (17/5/2019): 
    
- Sáng:   Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
                    
Dự HN chuyên đề về CT cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện (đ/c Bình);
                    
Dự HN kêu gọi ĐTXD một số đoạn đường cao tốc tuyến Bắc-Nam tại HN (đ/c Nam);
                    
Họp rà soát nội dung làm việc với Bộ TN&MT (đ/c Hậu).   
    
- Chiều:  Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Bình);
    
               Họp triển khai kế hoạch GPMB dự án K2 (đ/c Hậu).    **** LICH TUAN 20.2019 (1).pdf                                                  _______________________________
(TH)