Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần Thứ 19.2019 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019) 
04/05/2019 
 

    1. Thứ hai (06/5/2019): 
    
- Sáng:  Họp trực tuyến KT-XH tháng 4/2019 (Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam).
                   Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN, lúc 7g30 (đ/c Bình).
                   Dự họp với Đảng đoàn HĐND tỉnh (đ/c Hậu).
    - Chiều: Họp thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch).
                   Dự ĐH Đoàn Luật sư tỉnh (đ/c Bình).
                   Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                   Dự thẩm tra TTr, NQ HĐND tỉnh về chỉ tiêu đất công trình NL (đ/c Hậu).

    2. Thứ ba (07/5/2019):
    
- Sáng:  Dự HN trực tuyến của Thanh tra Chính phủ (Chủ tịch).
                   Đ/c Bình đi kiểm tra cơ cở.
                   Dự HN sơ kết thực hiện NĐ 75/2015/NĐ-CP (đ/c Nam).
                   Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra Bộ TN&MT (đ/c Hậu). 
    
- Chiều:  Nghe báo cáo vụ việc trước khi tiếp dân (Chủ tịch).
                   Họp BCĐ ĐH đại biểu các DTTS tỉnh NT lần thứ 3 năm 2019 (đ/c Bình).
                   Dự họp Thường trực HĐND tỉnh (đ/c Hậu).
                   Đ/c Nam làm việc tại cơ quan
    
    3. Thứ tư (08/5/2019):
    
- Sáng:  Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch).
                   Dự HT du học tại Trường ĐH Minh Tân (Đ/c Bình)  
                   Dự HN chuyên đề liên kết SX tiên thụ sản phẩm (đ/c Nam).
                   Đ/c Hậu làm việc tại cơ quan.
    
- Chiều:  Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
                    Họp giải quyết KN, TC (đ/c Bình).
                    Nghe báo cáo giải quyết nạo vét các cảng cá, luồng lạch (đ/c Nam).
                    Nghe báo cáo các địa điểm đề xuất đầu tư cửa hàng xăng dầu (đ/c Hậu).
    
- Tối:       Dự Lễ tiếp đón chính thức trên tàu chiến tuần Dương Australia (đ/c Hậu).

    4. Thứ năm (09/5/2019): 
    
- Sáng:   Dự Lễ công bố nông thôn mới xã Lương Sơn (Chủ tịch, đ/c Nam).
                   Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 09/5.
                   Họp đối thoại với người KN (đ/c Hậu).
    
- Chiều:  Dự HT DA QLTH nguồn nước và PTĐT thích ứng BĐKH (Chủ tịch).
                    Họp triển khai C/việc DA muối QT và GPMB DA đường CT (đ/c Nam).
                    
Họp BCĐ Đổi mới và PTDN tỉnh (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (10/5/2019): 
    
- Sáng:   Dự Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa X (Chủ tịch, các PCT).
    
- Chiều:  Dự Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa X (Chủ tịch, các PCT).
                    Dự HN đối thoại DN, lúc 15h00 (Chủ tịch, đ/c Hậu).


    ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19.2019
(TH)