Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần 31.2017 (Từ ngày 31/7 đến ngày 04/8/2017) 
28/07/2017 
 

    1. Thứ hai (31/7/2017):   
    
- Sáng:   Dự HN Đảng ủy Công an sinh hoạt Chính trị theo Nghị quyết TW 4 (Chủ tịch);           
                   Dự công bố QĐ thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ lúc 09 giờ (Chủ tịch);
                   Dự HN sơ kết 06 tháng đầu năm Ban chỉ đạo CTMT giảm nghèo bền vững (đ/c Bình);
                   Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam, đ/c Hậu).        
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                   Làm việc với nhà đầu tư lĩnh vực giáo dục lúc 15 giờ (đ/c Bình);
                   Tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017 (đ/c Nam).

    
2. Thứ ba (01/8/2017):
    
- Sáng:   Dự tiếp xúc cử tri tại Phường Mỹ Hương (Chủ tịch);
                   
Dự HN Tổng kết phẫu thuật 400 ca bệnh tim Hội BT bệnh nhân nghèo (đ/c Bình);
                   Dự đối thoại với các hộ dân trước khi bàn hành QĐ giải quyết khiếu nại (đ/c Hậu);
                   Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).
    
- Chiều:   Dự tiếp xúc cử tri tại Phường Đạo Long (Chủ tịch);
                   Dự HN sơ kết đánh giá công tác đền bù, GPMB 06 tháng đầu năm 2017 (đ/c Hậu);
                   Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam).

    3. Thứ tư (02/8/2017):     
    
- Sáng:   Dự Lễ ban giao CT Hệ thống cấp nước Sơn Hải, xã Phước Dinh lúc 07 giờ (Chủ tịch);
                  
Họp BCĐ dự án biến đổi khí hậu lần 06 tại Ninh Thuận lúc 09 giờ 30 (Chủ tịch);
                   Họp xử lý mặt bằng cảng Cà Ná và mỏ cát XD của Cty Nam Miền trung (đ/c Nam);
                   Tham dự đối thoại vụ bà Lê Thị Huyền tại Toà án tỉnh (đ/c Hậu);
                   Kiểm tra cơ sở (đ/c Bình).
    
- Chiều:   Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 07/2017 (CT và PCT).

    4. Thứ năm (03/8/2017): 
    
- Sáng:    Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc (CT, đ/c Bình);
                
    HN sơ kết thực hiện NĐ 67 và BCĐ chống sử dụng chất nổ khai thác TS (đ/c Nam);
                    Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm Ban chỉ đạo 389/ĐP (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc (CT, đ/c Bình);
                    Làm việc với Thanh tra Bộ TC về CCHC trong lĩnh vực tài chính, thuế (đ/c Nam);
                    Họp kiểm tra CT triển khai chỉ số PCI và đề xuất mô hình Trung tâm HCC (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (04/8/2017):    
    
- Sáng:    Dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Bắc (CT, đ/c Bình);
                    Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam);  
                    Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Hậu).          
    - Chiều:   Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch giải quyết hồ sơ tồn đọng.        


    * TỆP ĐÍNH KÈM: LICH CONG TAC TUAN 31.2017.pdf

(TH)