Lịch công tác
 
Lịch Công tác Tuần 12.2019 (Từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019) 
15/03/2019 
 

       1. Thứ hai (18/03/2019): 
    
- Sáng:   Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (CT, đ/c Bình);
                    
Họp HĐND tỉnh cho ý kiến tổ chức kỳ họp HĐND bất thường (đ/c Nam);
                    
Nghe BC nhiệm vụ, dự toán lập PA ổn định SX vị trí QH Nhà máy ĐHN (đ/c Hậu).   
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                    
Làm việc với BTS Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật Đản-Vesak 2019 (đ/c Bình);
                    
Họp Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về xử lý các dự án ĐT chậm tiến độ (đ/c Hậu);
                    
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam).

    2. Thứ ba (19/03/2019): 
    
- Sáng:   Dự HĐ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương (CT, đ/c Bình, đ/c Hậu);
                    Làm việc với Bộ NN & PTNT tại HN (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Dự HĐ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương (CT, đ/c Bình, đ/c Hậu).

    
3. Thứ tư (20/03/2019): 
    
- Sáng:   Dự tập huấn chỉ đạo triển khai phần mềm hoạt động Trung tâm PVHCC (Chủ tịch);
                    Dự HT nâng cao năng lực vận hành hệ thống TL PIM 4.4 lúc 09 giờ (Chủ tịch);
                   
Dự HN Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a huyện Bác Ái  (đ/c Bình);
                   
Nghe BC quy định lựa chọn nhà ĐT thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (đ/c Hậu);
                    Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch); 
     
              Họp Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Vang – Nho 2019 (đ/c Bình);
                    
Dự làm việc Thường trực tỉnh ủy với BGH Trường Chính trị tỉnh (đ/c Nam);
                   
Họp đối thoại các hộ dân dự án K2 (đ/c Hậu).

    
4. Thứ năm (21/03/2019): 
    
- Sáng:   Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy (CT và PCT).
    
- Chiều:  Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá KT-XH Quý I/2019 (CT và PCT);
                    Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch lúc 15 giờ.

    
5. Thứ sáu (22/03/2019): 
    
- Sáng:   Dự làm việc BTV tỉnh ủy với BTV huyện ủy Ninh Sơn (Chủ tịch);
                    
Kiểm tra công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (đ/c Nam);
                    
Họp trực tuyến BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 (đ/c Hậu);
                    
Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Bình).
    
- Chiều:   Làm việc với Đoàn khảo sát Thanh tra Chính phủ (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

    
6. Thứ bảy (23/03/2019): 
         Dự HN Sơ kết 05 năm Chiến lược PC Lao tại Hà Nội (đ/c Bình)                                          

    7. Chủ Nhật (24/03/2019): 
        Dự Khai mạc Ngày chạy Olympic và Việt dã ngành Công an lúc 6 giờ 30 (Chủ tịch).


    ***** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12.2019

                                                       _________________________

 

(TH)