Chính trị - Xã hội
 
Lễ công bố xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 
13/05/2019 
 
Sáng ngày 09/5/2019, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ công bố xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Cũng như phần lớn các xã khác trên địa bàn huyện Ninh Sơn, xã Lương Sơn có xuất phát điểm khá thấp với 03/19 tiêu chí khi bắt đầu tiến hành xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, sản xuất quy mô nhỏ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn mới đáp ứng nhu cầu cơ bản về sản xuất và đời sống của nhân dân; các ngành thương mại, dịch vụ chậm phát triển. Tuy nhiên với sự nhiệt tình, nỗ lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Lương Sơn đã tận dụng và phát huy tốt nội lực, lợi thế của địa phương, sau 08 năm triển khai thực hiện, với nhiều công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới đã tạo nên một diện mạo mới, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, sạch, đẹp hơn,…; đến cuối năm 2018 xã Lương Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh trao bằng công nhận xã Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới


Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Sơn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; xây dựng nông thôn mới phải ngày càng phát triển ổn định, bền vững và xây dựng nông thôn trở thành nơi đáng sống để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển trong tương lai. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện ủy, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của địa phương để thực hiện chương trình một cách có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Để động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Sơn đã phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng 300 tấn xi măng cho xã Lượng Sơn để tiếp tục đầu tư, nâng chất các công trình trên địa bàn xã./.

Minh Trung