Giáo dục
 
Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 
02/10/2012 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh viết thông điệp hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012”.

Ngày 01/10/2012, tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Phan Rang, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề: “Học để trở thành người công dân tốt”. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự và phát biểu khai mạc. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và đại diện cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường học trên toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc và viết thông điệp hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2012, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh vai trò của việc học tập suốt đời đối với mỗi người dân trong mọi ngành nghề, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống để cập nhật thông tin, tích lũy tri thức, làm giàu kỹ năng sống để xóa đói, giảm nghèo, tăng năng suất lao động, tiến tới làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng chí Võ Đại khẳng định: “Tuy tỉnh ta còn nhiều khó khăn, trong những năm qua Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người dân trong tỉnh được học tập”; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội, đoàn thể, các tập thể, các cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường phối hợp, quan tâm, giúp đỡ đồng hành cùng ngành Giáo dục và Đào tạo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo.


Học sinh các trường phổ thông trong tỉnh tham dự Lễ khai mạc "Tuần lễ học tập suốt đời
năm 2012".

Theo Kế hoạch, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 01/10/2012 đến ngày 07/10/2012 với chủ đề: “Học để trở thành người công dân tốt”. Trong thời gian này, tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh sẽ tổ chức các lớp chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, học nghề, ẩm thực,… nhằm giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân./.

Nguyễn Anh Minh