Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Lễ Công bố Chương trình Phát triển đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn đến năm 2020 
08/11/2019 
 

Ngày  08/11/2019, tại Hội trường Ủy ban thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã diễn ra Lễ Công bố Chương trình Phát triển đô thị thành phố Phan Rang -  Tháp Chàm giai đoạn đến năm 2020. Dự Lễ Công bố Chương trình có đồng chí: Bùi Văn Phú, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

 


Toàn cảnh Lễ Công bố Chương trình Phát triển đô thị thành phố Phan Rang -  Tháp Chàm giai đoạn đến năm 2020

 

Tại lễ công bố, đồng chí Bùi Văn Phú đã thông qua Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm giai đoạn đến năm 2020.

Theo đó, về mục tiêu phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thành đô thị thương mại – dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh “xanh-sạch-đẹp”; Phấn đấu đến kết thúc năm 2020 đạt cơ bản 02 tiêu chí là thu nhập bình quân người và mật độ giao thông chính đô thị; Xây dựng hệ thống đô thị theo hướng quy hoạch thành phố đến năm 2020, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị; Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại. Rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển đô thị, chú trọng phát triển đồng bộ hướng tới một thành phố xanh, sạch, đẹp và văn minh.

NH