Kinh tế
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc thông qua tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
15/08/2018 
 

Ngày 13/8/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu chủ trì buổi làm việc thông qua tiêu chí xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Hiện nay, Chính phủ đã bãi bỏ quy hoạch xăng dầu các địa phương (theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018). Tuy nhiên, loại hình kinh doanh xăng dầu là loại hình kinh doanh có điều kiện, do đó việc đầu tư cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Để đảm bảo việc địa điểm đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu phù hợp với xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương rà soát đề xuất cụ thể các địa điểm đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu để thông báo công khai rộng rãi cho các nhà đầu tư biết đăng ký đầu tư; đồng thời chỉ đạo ngành công thương xây dựng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở tổ chức xét chọn, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. 

Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buồi làm việc


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương chủ trì, lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan để hoàn thiện nội dung dự thảo Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung các tiêu chí về: Năng lực tài chính, tiêu chí về sử dụng công nghệ hiện đại, chấp hành nghĩa vụ thuế để lựa chọn nhà đầu tư./.

Đức Nam