Văn hóa
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thăm, chúc mừng Tết Katê 2017 
20/10/2017 
 

Ngày 18/10/2017, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Ban, ngành có liên quan đến thăm và chúc mừng Tết Katê năm 2017 các vị chức sắc và gia đình cán bộ người Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm: Gia đình ông Đổng Hoàng, Phó Ban Dân tộc tỉnh; ông Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; ông Châu Thăng Long, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Bá Bình Yên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thuận Nam.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình thăm và chúc Tết
gia đình ông Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình thăm và chúc Tết gia đình ông Đổng Hoàng, Phó Ban Dân tộc tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình thăm và chúc Tết gia đình ông Châu Thăng Long, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình thăm và chúc Tết gia đình ông Bá Bình Yên, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thuận Nam


Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, gia đình và chúc vui đón mủa Lễ hội Katê năm 2017 vui tươi, đầm ấm; thông qua các vị chức sắc, cá nhân các đồng chí cán bộ vận động bà con ăn Tết trong an toàn, tiết kiệm và hưởng mùa Tết vui vẽ, hạnh phúc, thành đạt và nhiều may mắn; đồng thời, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới, khắc phục, vượt quá khó khăn hạn chế thấp nhất bị thiệt hại do thiên tai gây ra…./.

Phương Dung