Kinh tế
 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh 
26/07/2018 
 

Chiều ngày 25/7/2018, đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh.Toàn cảnh buổi làm việc


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 27 dự án với quy mô công suất 1.618,85MW (tương đương 2.023MWp). Trong đó: Huyện Ninh Sơn có 04 dự án với tổng công suất 258 MW, tổng vốn đầu tư 8.202 tỷ đồng; huyện Ninh Phước có 09 dự án với tổng công suất 308 MW, tổng vốn đầu tư 9.298,7 tỷ đồng; huyện Thuận Nam có 10 dự án với tổng công suất 558,84 MW, tổng vốn đầu tư 15.562 tỷ đồng; huyện Thuận Bắc có 03 dự án với tổng công suất 404MW, tổng vốn đầu tư 11.096 tỷ đồng; huyện Bác Ái có 01 dự án với công suất 50MW, tổng vốn đầu tư 1.418 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện nay có 03 dự án đã được Bộ Công thương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận với công suất 119,94 MW đang hoàn tất hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư.

Đến nay có 15/27 dự án đã thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, 01 dự án đang thỏa thuận ký quỹ, 11 dự án chưa thỏa thuận ký quỹ; 17/27 dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 17/27 dự án đã được phê thiết kế cơ sở (FS); 14/27 dự án đã được phê duyệt đấu nối; 15/27 dự án cơ bản hoàn tất thủ tục đất đai.

Dự kiến có 12 dự án khởi công trong quý III/2018 cụ thể: (1) Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn- Hoàn Lộc Việt, (2) Dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 2, (3) Nhà máy điện năng lượng tái tạo Bim 3, (4) Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, (5) Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1, (6) Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2 , (7) Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1, (8) Dự án Điện mặt trời Ninh Thuận 1, (9) Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar; (10) Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh, (11) Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc – Giai đoạn 1, (12) Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc – Giai đoạn 2.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ đầu tư chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án thì khẩn trương ký quỹ theo quy định để thể hiện quyết tâm đầu tư, thực hiện đúng cam kết của doanh nghiệp với tỉnh; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; theo dõi tình hình triển khai dự án để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; các Sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các Chủ đầu tư triển khai dự án, sớm hoàn thành đưa dự án vào hoạt động./.

Đức Nam