Kinh tế
 
Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp 
11/05/2020 
 

Chiều ngày 07/5/2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.Toàn cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; theo đó, qua rà soát, đối chiếu các quy định về Luật Đầu tư 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương có sự chồng chéo trong quy định đối với cơ quan chủ trì, tham mưu giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Trường hợp cần thiết tham vấn ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ, ngành liên quan để tham mưu ban hành Quy chế nêu trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định./.

Đức Nam