Chính trị - Xã hội
 
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
20/11/2019 
 

Sáng ngày 20/11/2019, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đón tiếp Đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo sở, ngành của tỉnh về công tác quản lý, hoạt động, tiếp nhận viên trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh.

Hiện nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh hoạt động theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước, giám sát viện trợ được thực hiện theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Công tác thực hiện chế độ quản lý tài chính theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Để quản lý hiệu quả các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác phi chính phủ nước ngoài tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý chung về tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 20 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ khác hỗ trợ, đầu tư 44 dự án với tổng trị giá viện trợ 5,67 triệu USD. Các chương trình, dự án chủ yếu là hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng năng lượng và hỗ trợ tư pháp, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, nông - lâm nghiệp...Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm
cho Trưởng Đoàn công tác


Tại buổi làm việc, Tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục hỗ trợ tỉnh vận động các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cung cấp, hỗ trợ vốn viện trợ phi chính phủ để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho cán bộ đầu mối địa phương và các đơn vị tổ chức liên quan; xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến khảo sát và triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.Đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
và lãnh đạo sở, ngành của tỉnh


Đoàn công tác đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh. Đồng thời đề nghị tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người để thu hút đầu tư, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động hiệu quả; tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị định của Trung ương, Chính phủ về công tác quản lý, hoạt động, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác đã đến thăm 02 dự án tiêu biểu do tổ chức Socodevi (Canada) và Catalyst (Hoa Kỳ) tài trợ./.

Ngọc Vân 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)