Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 53/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021) 
28/12/2020 
 

 

1. Thứ 2 (28/12/2020)

Cả ngày

- Họp giao ban Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-07h50’;

- Dự HN trực tuyến Chính phủ về KT-XH năm 2021 lúc 08h00’ (CT, các PCT)

2. Thứ 3 (29/12/2020)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các PCT từ 07h00’- 07h50’

- Dự HN trực tuyến Chính phủ về KT-XH năm 2021 lúc 08h00’ (CT, các PCT).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);

- Ban CSĐ UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra NQ 16 (đ/c Biên)

- Dự họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH của tỉnh năm 2020 (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

3. Thứ 4 (30/12/2020)

Sáng

- Dự HN trực tuyến Tổng kết ngành Nội vụ (Chủ tịch);

- Dự HN trực tuyến toàn quốc Kỷ niệm 75 năm ngày bảo vệ, chăm sóc SKCB (đ/c Biên);

- Làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (đ/c Cảnh);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc với Lãnh đạo và CCVC VP. UBND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Huyền);

- Họp triển khai công tác trang trí và nghe báo cáo ý tưởng thiết kế Vườn hoa Xuân 2021 (đ/c Biên)

- Họp Hội đồng Quản lý quỹ đầu tư phát triển (đ/c Cảnh).

4. Thứ 5 (31/12/2020)

Sáng

- Dự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành KH&ĐT tại HN (Chủ tịch);

- Dự HN trực tuyến tổng kết công tác dân vận (đ/c Biên);

- Dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập huyện Bác Ái (đ/c Cảnh).

- Dự HN triển khai công tác ngành Toà án năm 2021 (đ/c Huyền).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên, đ/c Huyền).

- Họp GMBQ Dự án QL27 (đ/c Cảnh).

5. Thứ 6 (01/01/2021)

Nghỉ Tết Dương lịch


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 53/2020 (điều chỉnh)