Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52/2020 (Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020) 
18/12/2020 
 

1. Thứ 2 (21/12/2020)

Sáng

- Họp Chủ tịch và các PCT từ 07h15’- 07h50’ (Chủ tịch, các PCT)

- Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh lúc 08h00’(Chủ tịch);

- Đi công tác tại Hà Nội đến hết ngày 22/12  (đ/c Biên)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh).

Chiều

- Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại BCHQS tỉnh  (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh).

2. Thứ 3 (22/12/2020)

Sáng

- Họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội NDVN và 31 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân tại BCHQS tỉnh (Chủ tịch);

- Dự Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2020 tại KS Sài Gòn-Ninh Chữ  (đ/c Cảnh).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Cảnh).

3. Thứ 4 (23/12/2020)

Cả ngày

- Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT).

- Thăm Giáng sinh năm 2020 (đ/c Biên)

4. Thứ 5 (24/12/2020)

Sáng

- Cả ngày: Đi công tác ngoài tỉnh (Chủ tịch, đ/c Cảnh)

- Dự HN triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 (đ/c Biên)

Chiều

- Dự họp BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh (đ/c Biên);

5. Thứ 6 (25/12/2020)

Sáng

- Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

- Từ 14h – 15h: Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Chủ tịch, các PCT);

- Từ 15h: Họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án năng lượng sạch (Chủ tịch, các PCT)

6. Chủ nhật (27/12/2020)

Sáng

- Dự Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng (đ/c Biên)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52/2020