Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2019) 
25/12/2019 
 

1. Thứ hai (23/12/2019):
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch)
            (1)Họp triển khai chương trình chào đón năm mới 2020;  (2)Đi thăm chúc mừng Giáng sinh 2019 (đ/c Bình);
            Dự Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp tại Hà Nội (đ/c Hậu)
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 27/12 (đ/c Nam).

- Chiều: Dự: (1) HN tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; (2) HN trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp (Chủ tịch)
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 24/12 (đ/c Bình);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết sáng ngày 24/12 (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (24/12/2019):
- Sáng:  Dự HN trực tuyến tổng kết ngành tư pháp (Chủ tịch);
            
Dự HN toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại tại Hà Nội (đ/c Bình);                   

- Chiều:  Tiếp xúc cử tri Phường Mỹ Hải (Chủ tịch); 
         
    Dự HN tổng kết Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (25/12/2019): 
- Sáng:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 25/12 (Chủ tịch);
            Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Hải;Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Lao động TB-XH (đ/c Bình);
            Làm việc với: (1) Cty Vodka từ 07h30’-08h30’; (2 ) Cty Thông Thuận giải quyết các kiến nghị liên quan đến di dời nhà máy tôm Thông Thuận vào lúc 08h30’(đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hải (đ/c Bình);
            
Làm việc với Cty CP Cấp nước và Cty Đông Mỹ Hải (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (26/12/2019):
- Sáng: Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h-08h00’
            Dự HN Đảng ủy Biên phòng về tổng kết công tác Biên phòng năm 2019  (Chủ tịch); 
            Dự Hội nghị tổng kết ngành Y tế (đ/c Bình);
            Họp nghe BC ranh giới QH của DA ĐTXD dựng hạ tầng KCN Cà Ná (đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp xúc cử tri Phường Tấn Tài (Chủ tịch); 
            Dự HN Tổng kết BCĐ phòng chống tội phạm (đ/c Bình);
            Làm việc với  Công ty HD về dự án điện gió Phước Hải (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (27/12/2019):
- Sáng: Dự HN tổng kết ngành Công Thương tại Hà Nội (Chủ tịch); 
            Dự HN tổng kết ngành Nội vụ (đ/c Bình);
            Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án NLTT (điện gió, điện mặt trời) (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
            
Họp nghe BC tiến độ thực hiện các dự án NLTT (điện gió, điện mặt trời) (đ/c Hậu).

6. Thứ bảy (28/12/2019):
Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ GDĐT cả ngày (đ/c Bình)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52/2019 (điều chỉnh)