Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51/2020 (Từ ngày 14 đến ngày 18/12/2020) 
11/12/2020 
 

1. Thứ 2 (14/12/2020)

Cả ngày

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 15/12 (Chủ tịch, đ/c Cảnh).

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên)

2. Thứ 3 (15/12/2020)

Sáng

- Làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về khảo sát đơn thư (đ/c Biên)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên)

3. Thứ 4 (16/12/2020)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT);

- Họp nghe báo cáo quy hoạch tỉnh lúc 08h00’ (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Tiếp công dân định kỳ (Chủ tịch);

- Làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (đ/c Biên);

- Dự họp Thường trực BCĐ công tác tôn giáo tỉnh (đ/c Cảnh).

4. Thứ 5 (17/12/2020)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT);

- Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Biên);

- Họp giao ban rà soát tiến độ công tác GPMB dự án đường bộ cao tốc (đ/c Cảnh).

Chiều

- Ban Cán sự đảng làm với Đoàn kiểm tra về thực hiện NQ 16-NQ/TU (về công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí) từ 14h00-14h30’ (Chủ tịch);

- Họp Chủ tịch và các PCT cho ý kiến sửa đổi chính sách bồi thường theo QĐ 64 và QĐ 15, GPMB Hồ Sông Than lúc 14h30’

5. Thứ 6 (18/12/2020)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch từ 07h00’-07h45’ (Chủ tịch, các PCT);

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, đ/c Biên);

- Làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy về xử lý kinh phí GPMB dự án Cụm CN Dốc Hầm-Cà Ná cũ (đ/c Cảnh).

Chiều

- Làm việc với Kiểm toán Nhà nước (Chủ tịch);

- Dự họp BCĐ quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 (đ/c Biên);

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động KCN năm 2020 và KH năm 2021 (đ/c Cảnh).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51/2020