Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51/2019 (Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019) 
13/12/2019 
 

1. Thứ hai (16/12/2019):
- Sáng:  Dự HN phát triển doanh nghiệp bền vững tại Hà Nội (Chủ tịch);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Hậu);  
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 20/12 (đ/c Nam).

- Chiều: Họp Thường trực tỉnh ủy (đ/c Bình);
            
Họp nghe BC kế hoạch thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 (đ/c Hậu).                                  

2. Thứ ba (17/12/2019):
- Sáng:  Dự Lễ khởi công dự án môi trường bền vững từ 07h30’-09h45’(Chủ tịch);
            Dự kỳ họp HĐND huyện Ninh Hải từ 08h-09h (đ/c Bình);
            Dự HN trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập tư tưởng HCM (CT, các PCT)  

- Chiều: Họp thông qua ĐA chuyển đổi mặt bằng DA ĐHN Ninh Thuận 1,2 (CT, các PCT).

3. Thứ tư (18/12/2019): 
Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cả ngày (Chủ tịch, các PCT)

4. Thứ năm (19/12/2019):
- Sáng:  Đi khảo sát cùng với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính (Chủ tịch);
            Họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức CT chào đón năm mới 2020 (đ/c Bình);
            Họp giải quyết KN và GPMB dự án môi trường bền vững (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính lúc 15h00’ (Chủ tịch);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 20/12 (đ/c Bình);
            Làm việc Jera về dự án khí LNG (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (20/12/2019):
- Sáng: (1) Viếng nghĩa trang liệt sĩ lúc 06h30;(2) Dự Lễ kỷ niệm Ngày Hội QP toàn dân và Ngày thành lập Quân đội VN (CT, đ/c Hậu)

- Chiều: Dự HT "Định hướng phát triển KTXH tỉnh Ninh Thuận gđ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Chủ tịch, đ/c Hậu);
            Làm việc với Trường Đại học Quốc gia TP HCM tại TP.HCM (đ/c Bình).

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51/2019