Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50/2020 (Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2020) 
04/12/2020 
 

1. Thứ 2 (07/12/2020)

Sáng

- Họp  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (các PCT).

- Họp giải quyết vướng mắc GPMB K1, K2 (đ/c Cảnh)

2. Thứ 3 (08/12/2020)

Cả ngày

- Dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa X (Chủ tịch, đ/c Bình).

- Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc tại Hà Nội từ ngày 08 đến ngày 11/12 (đ/c Biên)

- Dự HN xúc tiến cung-cầu từ chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận 2020 lúc 07h30’ (đ/c Cảnh)

3. Thứ 4 (09/12/2020)

Cả ngày

- Dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa X (Chủ tịch, đ/c Bình)

- Dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Công ty xăng dầu Phú Khánh tại tỉnh Khánh Hòa (đ/c Cảnh).

4. Thứ 5 (10/12/2020)

Cả ngày

- Dự ĐH Thi đua yêu nước toàn quốc tại Hà Nội đến hết ngày 11/12 (Chủ tịch)

- Dự kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa X (đ/c Bình, đ/c Cảnh).

5. Thứ 6 (11/12/2020)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);

- Dự HN trực tuyến tổng kết QĐ 715/QĐ-TTG của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Cảnh).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);

- Họp xử lý cước vận chuyển công trình thuộc khu công nghiệp thành hải; xử lý kinh phí thuộc dự án VQG Phước Bình (đ/c Cảnh).


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50/2020