Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50/2019 (Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019) 
05/12/2019 
 

1. Thứ hai (09/12/2019):
- Sáng:  Dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (CT, các PCT).
            Làm việc với Đoàn công tác Bộ ngoại giao vào lúc 10h00 (Chủ tịch);
            Dự Khai mạc Lớp BD kiến thức đối ngoại và Hội nhập quốc tế từ 08h-09h(đ/c Hậu)
            Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 13/12 (đ/c Nam).

- Chiều: Dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (CT, các PCT).
            
Dự trực tuyến Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (Chủ tịch).

2. Thứ ba (10/12/2019):
Dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 cả ngày (CT, các PCT)

3. Thứ tư (11/12/2019): 
- Sáng:  Dự kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (CT, các PCT).           
            Dự HN Tổng kết năm 2019 của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh (đ/c Bình)
            Dự HN Tổng kết HĐ Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Miền Đông Nam bộ (đ/c Hậu)

- Chiều: (1) Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; (2) Họp Chủ tịch và các PCT (CT, các PCT).

4. Thứ năm (12/12/2019):
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            Dự HN QT về Phi chính phủ nước ngoài tại Hà Nội đến hết ngày 13/12 (đ/c Bình);
            Họp nghe báo cáo: (1) Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; (2) phương án quy hoạch TT Thương mại Tháp Chàm (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            
Họp HĐQL bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (13/12/2019):
- Sáng:  Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            
(1) Làm việc với BTL đặc công về dự án K2 từ 08h đến 09h30; (2) Họp Tổ công tác các dự án Khu đô thị mới vào lúc 09h30’(đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch); 
            
Họp nghe báo cáo công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50/2019