Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49/2020 (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020) 
27/11/2020 
 

1. Thứ 2 (30/11/2020)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các PCT;

- Dự Hội thảo về Cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh (đ/c Biên);

Chiều

- Dự họp Ban Thường vụ tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT);

2. Thứ 3 (01/12/2020)

Cả ngày

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT)

- Dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II tại Hà Nội đến hết tuần (đ/c Bình);

3. Thứ 4 (02/12/2020)

Cả ngày

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT)

4. Thứ 5 (03/12/2020)

Sáng

- Họp giải ngân các nguồn vốn đầu tư công (Chủ tịch, đ/c Cảnh);

- Dự họp Thường trực HĐND tỉnh  (đ/c Biên);

Chiều

- Họp giải quyết vướng mắt về thu tiền sử dụng đất; về xác định giá đất – hệ số điều chỉnh giá đất; về bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước (Chủ tịch, các PCT);

5. Thứ 6 (04/12/2020)

Cả ngày

- Dự Hội nghị Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT)./.


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49/2020