Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49/2019 (điều chỉnh) (Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019) 
03/12/2019 
 

1. Thứ hai (02/12/2019):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
            
Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 06/12 (đ/c Nam).

- Chiều: Đi công tác ngoài tỉnh đến hết sáng ngày 04/12(Chủ tịch);
            Họp nghe BC công tác chuẩn bị chương trình Tết Nguyên đán 2020 (đ/c Bình); 
            Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về PA giá BT dự án K2 (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (03/12/2019):
- Sáng: Họp giải quyết KNTC công dân (đ/c Bình); 
            
Làm việc với Sở Xây dựng (đ/c Hậu).

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình); 
            
Họp BCĐ đổi mới PTDN (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (04/12/2019): 
- Sáng: Họp HĐ nghệ thuật thông qua nhóm tượng Bác Hồ (đ/c Bình); 
            
Làm việc với EVN về DA thủy điện tích năng Bác Ái và giải tỏa CS (đ/c Hậu).     

- Chiều: Họp nghe BC kết quả thanh tra việc giao đất cho 03 hộ tại DA Khu K1 từ 14h00’ đến 15h30’(Chủ tịch, đ/c Hậu);
            Họp xử lý KQ Ktra gói thầu mua sắm tập trung TTB máy VP vào lúc 15h30’ (CT);
            Dự HN Sơ kết tình hình thực hiện QĐ 498/QĐ-TTg (đ/c Bình); 
            Làm việc với Lãnh đạo Tổng Cty Bưu điện VN lúc 15h30’ (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (05/12/2019):
- Sáng:  Dự HN sơ kết QCPH giữa ĐU Biên phòng và các huyện, thành ủy ven biển (Chủ tịch);
            Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Hải (đ/c Bình); 
            Họp nghe BC KQ thực hiện nhiệm vụ của Khối kinh tế (đ/c Hậu).

- Chiều: Tiếp công dân (Chủ tịch).
            Dự HN triển khai công tác THADS hành chính năm 2020 (đ/c Bình); 
            Họp nghe BC danh mục địa điểm phát triển cửa hàng xăng dầu (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (06/12/2019):
- Sáng:  Làm việc với Ủy ban Quốc gia MAB Việt Nam (Chủ tịch);
            Dự diễn đàn phụ nữ và thanh niên khởi nghiệp (đ/c Bình);
            Làm việc với: (1) Công ty Trung Nam + (2) Tổ hợp nhà đầu tư Siemens, Total, Novatek, Zurabecheft (đ/c Hậu).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch);
            Đi kiểm tra cơ sở (đ/c Bình);
            Họp giải quyết KN của công dân (đ/c Hậu)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49/2019 (điều chỉnh)