Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2020 (điều chỉnh) (Từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2020) 
23/11/2020 
 

1. Thứ 2 (23/11/2020)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch, các PCT);

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);

- Làm việc tại cơ quan (các PCT);

- 16g00 Bàn giao nhiệm vụ UBND tỉnh (Chủ tịch, các PCT);

2. Thứ 3 (24/11/2020)

Sáng

- Dự HN trực tuyến Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

- 14g00: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua báo cáo KT-XH 2020 (Chủ tịch, các PCT);

- 15g30: Họp thông qua các Tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh (Chủ tịch, các PCT).

3. Thứ 4 (25/11/2020)

Cả ngày

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT)

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 27/11 (đ/c Bình).

4. Thứ 5 (26/11/2020)

Sáng

- Họp UBND tỉnh thông qua báo cáo KT-XH 2020 (Chủ tịch, các PCT).

Chiều

- Họp thông qua các Tờ trình trước khi trình HĐND tỉnh (Chủ tịch, các PCT);

5. Thứ 6 (27/11/2020)

Cả ngày

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, các PCT)./.


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2020 (điều chỉnh)