Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2019 (Điều chỉnh) (Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019) 
22/11/2019 
 

1. Thứ hai (25/11/2019):
- Sáng:  Họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
            
Đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 29/11 (đ/c Nam).

- Chiều: Hội ý Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ tài chính vào lúc 15h00’ (Chủ tịch);
            Họp nghe đơn vị tư vấn BC PA thiết kế Vườn hoa Xuân Canh Tý 2020 (đ/c Bình); 
            Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (đ/c Hậu).

- Tối:    Dự lễ ra mắt mô hình điểm hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận nói không với thuốc lá” vào lúc 19h00 (đ/c Bình).

2. Thứ ba (26/11/2019):
Dự HN Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 80 cả ngày (CT, các PCT).           

3. Thứ tư (27/11/2019): 
Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 80 cả ngày (CT, các PCT).

4. Thứ năm (28/11/2019):
- Sáng:  Dự Hội nghị “Gặp gỡ Vương quốc Anh” tại Hà Nội cả ngày (Chủ tịch);
            Họp giải quyết KN, đối thoại với công dân (đ/c Bình);
            Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Tết (đ/c Bình);

5. Thứ sáu (29/11/2019):
Dự Hội nghị Tỉnh ủy cả ngày (CT, các PCT)./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48/2019 (Điều chỉnh)