Lịch công tác
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47/2021 (Từ ngày 21/11/2021 đến ngày 26/11/2021) 
20/11/2021 
 

1. Thứ 2 (22/11/2021)

Sáng

- BCSĐ UBND tỉnh cho ý kiến BC KTXH năm 2021 từ 07h00’(Chủ tịch, các PCT).

- Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch lúc 09h30’ (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

- Dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh).

- Họp QH SDĐ huyện Thuận Bắc và huyện Bác Ái (đ/c Huyền)

2. Thứ 3 (23/11/2021)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các PCT từ 07h00’-07h30’(Chủ tịch, các PCT);

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV lúc 08h00’ (Chủ tịch);

- Dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND lúc 07h45’(đ/c Biên);

- Làm việc với BQL các Khu CN (đ/c Cảnh).

- Làm việc với đoàn khảo sát dự án IFAD (đ/c Huyền).

Chiều

- Họp KT-XH năm 2021, nhiệm vụ 2022 (Chủ tịch, đ/c Biên, đ/c Cảnh).

- Dự HN sơ kết thí điểm mô hình Tổ tự quản và GS KS dịch COVID19 (đ/c Huyền)

3. Thứ 4 (24/11/2021)

Sáng

- Họp Chủ tịch, các PCT lúc 07h00’(Chủ tịch, các PCT);

- Làm việc trực tuyến với Ngân hàng Thế giới lúc 09h00’(Chủ tịch).

- Dự HN Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ ĐH XIII (Chủ tịch, các PCT)

Chiều

- Kiểm tra công tác PCD thí điểm F0 tại nhà (Chủ tịch)

- Dự HN Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ ĐH XIII (đ/c Huyền, đ/c Cảnh)

- Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/11(đ/c Biên).

4. Thứ 5 (25/11/2021)

Cả ngày

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).

5. Thứ 6 (26/11/2021)

Cả ngày

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Cảnh, đ/c Huyền).TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY